Prawda o sataniźmie racjonalnym

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Przyjście Antychrysta

Opublikowano , autor: W8inG4DeatH


Kim będzie Antychryst ?


Niektórzy upatrują Antychrysta w poszczególnych osobach, które chodziły lub chodzą po tej Ziemi. Upatrywano Antychrysta w Cesarze, w Hitlerze, czy Stalinie. Upatrywano go i w politykach, jak np. prezydent Obama, czy w nawet w papieżach. Prawda jest jednak taka, że Antychryst jeszcze nie nadszedł.

Będzie on bowiem jak na wcielenie samego szatana przystało, człowiekiem o nadludzkiej inteligencji, charyźmie, błyskotliwości, opanowaniu itd. Nie tylko wybrane rzesze ludzi, ale prawie dosłownie wszyscy, czyli cała Ziemia, będzie go wielbić i będą upatrywać w nim swojego zbawiciela.


Przygotowanie przyjścia Antychrysta


Takie przyjście nie może być przypadkowe, ale musi być przygotowane z wielką przebiegłością, dokładnością, sprytem i inteligencją. Z taką, że nikt, nawet najbardziej przebiegły, dokładny, sprytny i inteligentny człowiek, nie będzie się w stanie tego domyśleć bez szczególnej łaski Bożej.

Przyjście Antychrysta szatan przygotowuje poprzez Żydów, wykorzystując ich dominację władzy na Ziemi oraz nadprzeciętną inteligencję ludzką. Jednak jak na największego wroga ludzkości i pierwszego mordercę przystało, także i te sługi zostaną zwiedzione w pułapkę, gdyż w efekcie przekonane o przyjściu oczekiwanego Mesjasza, którego bądź co bądź uważają za Boga Jahwe, będą czcić Jego przeciwnika - Antychrysta, co powiedzie ich oczywiście na wieczne zatracenie.


New World Order


Cały plan New World Order (Nowy Porządek Świata), który jest głównym planem Żydów jest tylko i wyłącznie środkiem do celu szatana, który używa ich jako swoich marionetek. Wszystkie cele, które są z tym głównym kojarzone, jak choćby III wojna światowa, ograniczenie populacji ludności, kryzysy finansowe itp. prawdopodobnie nigdy nie dojdą końcowego celu, bo nie tylko szatan nie ma takiej potrzeby w swoim planie, ale jeszcze niektóre mogłyby temu planowi zaszkodzić. Prawdziwym bowiem celem szatana, do którego środkiem jest realizacja New World Order, jest tak doświadczyć świat nieszczęściem i wywołać tak wielkie niepokoje, uważając jednocześnie, by nie zniszczyć zbyt wielu środków materialnych na Ziemi, aby gdy już przyjdzie Antychryst można było praktycznie z niczego utworzyć na Ziemi "raj". "Raj", w którym wszyscy na Ziemi będą szczęśliwi. Żydzi ze swojego oczekiwanego "Mesjasza", a wszyscy inni ludzie z dobrobytu i z tego, że mają wreszcie pokój i dostatek.


Atak na Kościół Katolicki


Uwaga szczęśliwej ludzkości zostanie w ten sposób odwrócona od głównego celu Antychrysta, a mianowicie "przerobienie" Kościoła Katolickiego. Antychrystowy "raj" na ziemi mógłby już bowiem powstać dużo wcześniej, gdyby nie to, że istnieje ciągle Kościół katolicki. A że jak na "raj" na ziemi przystało, każdy wyznawca każdej religii musi mieć w "raju" możliwość robić co chce, a więc i wierzyć w co chce, to gdyby istniał prawdziwy Kościół Katolicki i co za tym idzie prawdziwa wiara katolicka, Antychryst nie mógłby nic zrobić, co byłoby dla niego nie do zniesienia. Stąd szatański plan ,że Kościół Katolicki będzie musiał być fałszywy. Fałszywy, ale jednocześnie pozornie prawdziwy i to tak pozornie prawdziwy, że prawie nikt z ludzi wyznających wiarę nie będzie się już w stanie połapać, że prawdziwość Kościoła to tylko pozór.

W tym to właśnie celu został przeprowadzony atak na Kościół, jego wiarę i przede wszystkim Mszę Świętą Trydencką Wszechczasów na Soborze Watykańskim II. Zmieniono ryt Mszy Świętej, ale także ryty sakramentów. Doprowadziło to do tego, że nie tylko nowa "msza", ciągle zmieniana, modernizowana i modyfikowana staje się już prawdopodobnie nieważna, ale i wszystkie sakramenty straciły już lub stracą ważność. Doprowadzi to do tego, że wszyscy biskupi i kapłani Kościoła będą tak naprawdę biskupami i kapłanami tylko z nazwy i urzędu, a nie będą mieli żadnej mocy, która płynie od Boga ze świętych sakramentów. Sukcesja apostolska zostanie skutecznie przerwana, co da możliwość w nowym antychrystowym "raju" stworzyć pozór Kościoła Katolickiego. Wszystko zostanie przywrócone, czyli Msza Święta Trydencka oraz sakramenty w starym rycie. Antychryst będzie mógł to zrobić, bo i tak nie będą miały one już żadnej mocy, ponieważ nie będzie miał ich kto ważnie sprawować. Wydawać się będzie wszystkim, że Kościół Katolicki odzyskał nie tylko dawny blask, ale i władzę, bo przecież, nad całym światem będzie królował sam "Zbawiciel", w rzeczywistości Antychryst.


Podsumowanie


To jest główny szatański plan, który został już prorokowany przez świętych i teologów znacznie wcześniej, został jednak sprytnie zmieszany z innymi przeróżnymi wersjami przyjścia Antychrysta, które mają za zadanie rozmyć prawdę.

Oprzeć się Antychrystowi będzie niezwykle trudno. Potrzeba będzie do tego wielkiej łaski Bożej, oraz męstwa, a potem trzeba będzie wiele wycierpieć, aż do ponownego przyjścia prawdziwego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który to zniszczy antychrysta "tchnieniem swoich ust". Ale czy, gdy przyjdzie, znajdzie jeszcze wiarę ?