Prawda z 17 sierpnia 1975 roku

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Opublikowano


JUDASZ Iskariot - stworzony jako człowiek


Przed przystąpieniem do egzorcyzmu odmawiano:


Egzorcysta:

Judaszu Iskariocie musisz wyjść — Mów Judaszu Iskariocie,
mów teraz w Imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego ... !

Judasz Iskariot:

Byłem Apostołem — (mówi ciemnym głębokim gardłowym głosem jak mężczyzna)

Egzorcysta:

Mów nadal w Imię Jezusa ... !

Judasz Iskariot:

Byłem zdrajcą.

Egzorcysta:

Mów nadal ... to wiemy ... Mów w Imię Jezusa !

Judasz Iskariot:

Dziś są zdrajcy także między Biskupami, z tą tylko różnicą,
że ja zdradziłem jawnie, a ci potrafią się maskować !

Egzorcysta:

Czy to jest prawda ... mów w Imię ...

Judasz Iskariot:

Tak !

Egzorcysta:

Czy nie kłamiesz ? W Imię ... !

Judasz Iskariot:

Nie ! Czy myślisz, że chciałbym aby to powiedzieć ?

Egzorcysta:

Czy musiałeś to powiedzieć w Imieniu ... Mów prawdę !

Judasz Iskariot:

Tak.

Egzorcysta:

W czyim imieniu ?

Judasz Iskariot:

W przeklętym Imieniu Tej (wskazuje w górę). Niestety ...

Egzorcysta:

Kiedy wyjdziesz ? W Imieniu Przenajświętszej Trójcy ... mów prawdę !

Judasz Iskariot:

Muszę jeszcze coś więcej powiedzieć.

Egzorcysta:

To mów, kiedy musisz to powiedzieć, wszystko co musisz powiedzieć w Imię Jezusa !

Judasz Iskariot:

Pomiędzy biskupami, którzy teraz są, są niemniejsi zdrajcy jak ja byłem,
gdyby nie ...

Egzorcysta:

Nie wszyscy ! Mów prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Nie wszyscy, ale wielu. W ich sidła wpada się łatwiej aniżeli w moje ... !

Egzorcysta:

Mów dalej Judaszu Iskariocie, co musisz powiedzieć w Imię Nieba,
w Imię Przenajświętszej Trójcy ... !

Judasz Iskariot:
Nie wszyscy są na pewnej drodze ... i tym nie musicie być posłuszni.
Muszę powiedzieć, że wielu dzisiejszych biskupów nie znajduje się na prawej drodze
i takim nie musicie być posłuszni. Posłuszeństwo jest rzeczą wielką,
także i w niebie, jest ono rzeczą bardzo ważną (niebo je bardzo ceni),
ale teraz nastał czas wyjących wilków !

Egzorcysta:

Mów nadal Judaszu Iskariocie w Imię Niepokalanego Poczęcia, w Imię ...
Nie wolno ci kłamać ... !

Judasz Iskariot:

Żaden baranek nie rzuca się w paszczę wilka. Nie można być posłusznym wilkom ...

Egzorcysta:

W Imię Jezusa, mów nadal w Imię ... W Imię świętych, których relikwie
spoczywają na twojej głowie, którzy nie byli zdrajcami !

Judasz Iskariot:Każdy człowiek ucieka, kiedy przychodzi wilk ... Teraz niestety nastał czas wilków ...
Wielu biskupów stało się porywającymi wilkami (porywającymi owce wilkami),
którzy nie wiedzą co mówią i tym nie można być posłusznym !
Wtedy nawet i Niebo nie żąda posłuszeństwa !

Egzorcysta:

Mów dalej Judaszu Iskariocie w Imię Matki Bożej ...

Judasz Iskariot:

Można się powoływać na samego papieża ...

Egzorcysta:

Mów teraz dalej w Imię Jezusa !

Judasz Iskariot:

Ten (Papież) nie wyciąga swoich dokumentów, ponieważ są one fałszowane !

  To co mówi Judasz przez opętaną, o tym fałszowaniu, względnie przekręcaniu,
przeinaczaniu niektórych dokumentów papieskich jak i Sobowtórze od 1972 r.
Pawła VI, wprowadzonym przez niektórych kardynałów do Watykanu,
mówi także wiele innych objawień np. po wiele razy mówiła o tym Matka Najświętsza
w Bayside, w Nowym Jorku do Weroniki Luckan, do Filioli we Francji ...

Egzorcysta:

Mów dalej w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Tak, musicie się codziennie modlić do Ducha świętego, ponieważ
w przeciwnym razie wpadniecie w dół, albo w paszczę wilków.

Egzorcysta:


Mów nadal Judaszu Iskarioto w Imię Jezusa to co masz nam jeszcze do
zakomunikowania pod względem Papieża. Mów stosownie do nakazu z Nieba !
Więcej nie chcemy wiedzieć, tylko to, co chce nam powiedzieć Niebo !

Judasz Iskariot:

Czy przypuszczasz, że ja mówię coś innego ?
Czy przypuszczasz, że ja chciałbym to powiedzieć ?

Egzorcysta:

Mów w Imię Jezusa tylko prawdę z Nieba od Matki Niebiańskiej !

Judasz Iskariot:

Ekono zatriumfuje !

 

Ekono — jest to miejscowość, w której miał swoją rezydencję arcybiskup Lefebvre.

Judasz Iskariot:

To nie ma żadnego sensu ! (gwałtowne warczenie głębokim głosem)

Egzorcysta:


Coś ty powiedział, czy powiesz to jeszcze raz — Judaszu Iskarioto ?
O kim mówiłeś ?
W Imię Jezusa powiedz to jeszcze raz. Mów prawdę, tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

Ekono po długiej walce zatriumfuje !

 

Judasz mówiąc, że Ekono zatriumfuje, chciał podkreślić, ze jedynie powrót do
rytu Mszy Św. Trydenckiej, świętej Tradycji Kościoła i do całego ogromnego
bogactwa skarbów Kościoła Sw. na które składały się różnorodne nabożeństwa
eucharystyczne do Matki Bożej i różnych świętych, odpusty, sakramentalia itp.
może przyczynić się do prawdziwego odrodzenia Kościoła Świętego.
Temu wszystkiemu był wierny arcybiskup Lefebvre, dlatego z taką wściekłością
był atakowany przez wielu modernistycznych teologów, kardynałów, biskupów
oraz masonerię. Chcieli oni również doprowadzić do jego ekskomuniki,
na co jednak nigdy nie wyrażał zgody Papież Paweł VI.
Natomiast zupełnie inną sprawą, oczywiście naganną i bolesną było dokonane
(niedługo przed jego śmiercią) przez arcybiskupa Lefebvre konsekracji kilku
kapłanów na biskupów, co jak wiadomo należy do kompetencji Papieża.
Być może widząc co się dzieje w Kościele stracił zaufanie do stolicy apostolskiej,
błędnie oceniając poczynania Ojca Świętego Jana Pawła II, który nie był już
w stanie sam przywrócić dawnej przedsoborowej świetności Kościoła,
mimo Jego ogromnych wysiłków w tym kierunku.

Ekono - Bractwo Kapłańskie św. Piusa X

Egzorcysta:

W Imię Jezusa ... !

Judasz Iskariot:

Ekono jest jedynie na prawej drodze.

Egzorcysta:

Czy to jest prawda ? Czy powiedziało to Niebo — mów w Imię Jezusa !

Judasz Iskariot:

Mówiąc o tej Jedynej prawej drodze" mam na myśli nie to, żeby nie było innych,
którzy by nią nie kroczyli, czy znajdowali sią na niej, ale jest to jedynie prawa droga,
którą idzie Ekono. Tak my o tym myślimy. Nie ma wielu dróg, które są prawe,
jest jednak wielu ludzi, którzy pomimo to są na prawej drodze.
Ekono jednak idzie prawą drogą, a wielu ludzi, którzy Ekono nie znają,
szukają prawdy i przez to znajdują się także na prawej drodze.

Egzorcysta:

Mów dalej w Imieniu ... ! Co musisz powiedzieć !

Judasz Iskariot:

Arcybiskup Lefebvre będzie musiał wiele cierpieć, ale on jest dobry.

 

Papież Jan Paweł II w 1984 roku wydał dekret, na mocy którego można odprawiać
Mszę Świętą Trydencką. Uzależnił to jednak od decyzji biskupów ordynariuszy.
Z pewnością było to otwarcie furtki i danie możliwości delikatnego powrotu
do starej Mszy Świętej z możliwością naprawienia (bez ewentualnych wstrząsów)
wcześniej popełnionych błędów.

Egzorcysta:

Czy liturgia według której on celebruje jest dobra ? W Imię Jezusa, mów prawdę !

Judasz Iskariot:

Liturgia według której on sprawuje Obrzędy jest jedynie prawdziwa, dobra !

Egzorcysta:

Czy jest to prawda — powiedz to w Imię Jezusa ?

Judasz Iskariot:

Jest to pełna prawda !

Egzorcysta:

W Imię Trójcy Przenajświętszej ... czy nie okłamałeś ?

Judasz Iskariot:

Nie ! To jest pełna prawda.

Egzorcysta:

W Imię Trójcy Przenajświętszej ... czy na pewno nie okłamałeś ?

Judasz Iskariot:

Nie ! To jest pełna prawda.

Egzorcysta:

Skąd ona pochodzi, kto tak rozkazuje — mów w Imię ...

Judasz Iskariot:
Ona (wskazuje w górę) mówi to ! Oni, Ci z Góry — mówią to !
Prawda przychodzi z Góry ! Ci tam u Góry (w Niebie) są niechętni nowej liturgii !
W żadnym wypadku stary Mszał nie powinien być zmieniany...
Ja mówię to jednak bardzo niechętnie ! (rzęzi i krzyczy)
W dzisiejszym czasie, nie można wierzyć wszystkim biskupom !

Egzorcysta:

Są jeszcze dobrzy biskupi. Mów prawdę w Imię ... i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

Są jeszcze niektórzy, którym można być posłusznym, ale nie wszystkim.
(nie może prawie oddychać, jęczy).