Prawda z 31 października 1975 roku

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Opublikowano


JUDASZ Iskariot - stworzony jako człowiek


Przed przystąpieniem do egzorcyzmu odmawiano:


Egzorcysta:


Judaszu Iskariocie, my Kapłani rozkazujemy ci, w Imię Przenajświętszej Trójcy,
Ojca, Syna i Ducha Świętego, N.M.P. Matki Bożej, Niepokalanego Poczęcia,
Wszystkich Świętych Aniołów i Archaniołów, Wszystkich dziewięciu Chórów
Błogosławionych Duchów, Wszystkich Świętych Dworu Niebieskiego,
powiedz nam, czy naprawdę musicie wyjść. Powiedz prawdę, tylko prawdę
— Judaszu ! W Imię tych wezwań musisz powiedzieć prawdę i tylko prawdę.
W Imieniu św. Relikwii, które spoczywają na twej głowie!

Judasz Iskariot:


Ja muszę powiedzieć, muszę powiedzieć.
W pewnym stopniu należę także do Chórów anielskich. Tam zostałem przydzielony.
Byłem wysokim, byłem wysokim, byłem biskupem.

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę, mów nadal, co masz powiedzieć w Imię ...

Judasz Iskariot:Jestem wyższym, aniżeli inni potępieni. Już raz to powiedziałem, że mam strasznie
ciemny kąt w piekle ! Straszny ciemny kąt w piekle mam ! Tym innym potępionym ...
Ja im zazdroszczę ... Inni ... mają w stosunku do mnie, mają lepiej !
Ja, ja, mam brudny kąt !

Egzorcysta:

Mów dalej co musisz powiedzieć w Imię ...

Judasz Iskariot:

Ona (wskazuje w górę) ostrzegała mnie jeszcze, Ona mnie ostrzegała.
Ja nie słuchałem, ja nie słuchałem ! (strasznie rzęzi)

Egzorcysta:

Mów dalej prawdę, którą musisz powiedzieć w Imię Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Gdybym był słuchał, ja Ją lekceważyłem, w pewnym stopniu ja Jej niecierpiałem.
Tej ...

Egzorcysta:

Mów dalej prawdę w Imię Matki Bożej !
Mów prawdę Judaszu Iskarioto, co musisz jeszcze powiedzieć z Jej polecenia !

Judasz Iskariot:


Od samego początku nie przyszedłem z powodu Jezusa.
Spodziewałem się potęgi i królestwa, a kiedy się to nie spełniło,
czułem się zawiedziony.

Egzorcysta:

Mów dalej co musisz powiedzieć w Imię Matki Bożej w Kościele.
Mów dalej co jeszcze musisz powiedzieć, pełną prawdę w Imię ...

Judasz Iskariot:
Kościół Katolicki znajduje się w złym stanie. Jeżeli ci z Góry (z Nieba)
sami nie zainterweniują nie mógłby on zostać uratowany (wskazuje w górę).
Muszą się wypełnić te słowa: "Ja jestem z wami aż do skończenia świata".
Nastąpi całkowite oczyszczenie, straszne oczyszczenie,
którego my wcale nie chcemy ! Słyszycie !

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę w Imieniu ... !

Judasz Iskariot:

Jesteśmy teraz dookoła, przede wszystkim w tych ostatnich miesiącach,
jak jeszcze nigdy nie byliśmy.

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:

W każdym razie nie byliśmy tak od tysiąca lat !
(jest to prawdziwe okrążenie Kościoła, papieża)

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę i tylko prawdę ! W Imię Matki Bożej — mów prawdę o Kościele !

Judasz Iskariot:Papież, papież ... on jest męczennikiem. Leży on pod pewnym względem na ziemi,
chciałby umrzeć. W tych warunkach w jakich się znaj duje, nie chciałby żyć.
Strasznie dręczy go ta myśl, że to co mówi nie dociera do świata,
a to co by właśnie chciał zatrzymać przedostaje się na świat przez kardynałów.
W każdym razie wielu kardynałów, nie całkiem wszyscy, ale wielu jest takich !
Jego życie jest straszne (działalność, rządy).
Znajduje się on w gorszym więzieniu, jak w prawdziwym.
My, my, podjudzamy, czynimy co możemy. Osiągnęliśmy już wiele.

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę, w Imię ... i mów tylko prawdę !

Judasz Iskariot:
Jest on pozbawiony swej wolności i w ten sposób jego działalność jest ograniczona.
Mówimy także dlatego o czołgającym się ślepcu, który tylko powoli, ostrożnie może
czołgać się po ziemi (powoli się posuwać), a nie ma nic do powiedzenia ani na lewo,
ani na prawo, nawetwprzód, ani do tyłu. To czynią za niego inni, to czynią fałszywi ...
to czynią ci, którzy by go chętnie widzieli trupem !

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę, pełną prawdę i tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !
Mów dalej co musisz powiedzieć z polecenia Nieba !

Judasz Iskariot:Musielibyście się modlić za papieża. Jego położenie jest gorsze od męczennika.
Wolałby on zostać ukamienowany jak św. Szczepan. Jest on wielkim papieżem,
pomimo, że musi milczeć. Niesie on krzyż. Nie często zdarza mu się podobny
(Kościołowi) chociaż uznają go za małego i słabego. Jest on wielkim papieżem.
Z początku robił z pewnością błędy, ale już dawno to spostrzegł, a teraz jego ręce
i nogi są związane, a nawet język. Kroczy on ku niebu. Chciałby on znowu wprowadzić,
starą Liturgię — Trydencką Mszę, chciałby on znowu wprowadzić ...
ale jego ręce i nogi są związane, nie może on nic uczynić !

Egzorcysta:

Powiedz tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !
Mów prawdę, tylko prawdę o Kościele i Papieżu !

Judasz Iskariot:


Rozumie się samo przez się, że Papież chciałby znowu wprowadzić Trydencką Mszę św.
Jeżeli w telewizji widzicie, albo czytacie w prasie o ewentualnych nowościach,
to powinniście wiedzieć o tym, że nie pochodzi to od niego ...

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:
Robią oni z nim (papieżem) wszystko co im się podoba. Są to wilki, które wyją,
jak wiatr wieje ... A co chcą ... ? Tego czego chcą współcześni ludzie, czego chce
tłum, jak chce tłum. Chcą (kardynałowie) być lubiani... Ostatnio nawet dobrzy
tradycjonaliści są zdezorientowani, wprowadzeni w błąd, ci, którzy poprzednio
nie mieli wątpliwości co do zamiarów i intencji, myśli papieża (odnośnie liturgii).
Teraz ich myśli (co do jego zamiarów, intencji ...) są różne ... Nie wiedzą oni,
w tym czasie, w tym strasznym czasie zamieszania, nie może papież praktycznie
już nic więcej uczynić. Teraz musi wkroczyć sam Bóg ...
i On wkroczy w bardzo krótkim czasie.

Egzorcysta:

Co znaczy wkrótce ? Czy w latach ... Mów w Imię ... pełną prawdę !

Judasz Iskariot:

Nie, to nie, jest to znacznie bliżej aniżeli wy myślicie.

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imieniu Matki Bożej o Kościele i papieżu !
Mów nadal prawdę co musisz powiedzieć, tylko prawdę !

Judasz Iskariot:Najgorsze dla papieża jest to, że nawet kapłani Tradycjonaliści wątpią w jego
zamiary (intencje) w jego dobrą wolę ! Nie może on nic uczynić !
Oni sprzeniewierzają mu się we wszystkim. Gdyby chciał coś wydać na zewnątrz,
to nie wychodzi ... Oni to już wykradną nim dojdzie na pocztę.

Egzorcysta:

Dlaczego nie mówi o tym na audiencjach publicznie ?
Wtedy mógłby swobodnie mówić ? Mów prawdę o Papieżu !

Judasz Iskariot:Niekiedy nie chciałby on więcej ... on nie może więcej ...
Niekiedy nie wie on przede wszystkim co mówi.
Przez to wynikają tak straszne błędy i zamieszania.
Jest on biednym papieżem.

Egzorcysta:

Mów prawdę, tylko prawdę, w Imię Matki Bożej ...!

Judasz Iskariot:


Jeden boi się drugiego (biskup biskupa). Każdy boi się tłumu, że mógłby
zostać "oplwany"... Każdy chce tańczyć według skrzypiec masy, pomimo,
że dudy (skrzypce) wydają fałszywe tony ...

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę w Imię Matki Bożej !

Judasz Iskariot:Są one (skrzypce, dudy) tak rozstrojone, że wkrótce żaden właściwy ton z nich
nie wyjdzie, a wszystko to chce zwać się Kościołem ! Wszystko to jest przeklętym,
zepsutym, zaniedbanym (chaos) Kościołem, który wkrótce nie będzie wolno
nazwać już więcej Kościołem ... !

Egzorcysta:

To jednak nie było od Matki Bożej, jeżeli ty mówisz: "Jest to przeklęty Kościół".

Judasz Iskariot:

To słowo jest od nas ("przeklęty").

Egzorcysta:

Mów tylko prawdę i tylko to, czego chce Matka Boża !

Judasz Iskariot:

Pomimo to, jest to prawda. W pewnym stopniu chce Ona, żebym to tak powiedział !

Egzorcysta:

Mów w Imię Matki Bożej tylko prawdę i tylko pełną prawdę !

Judasz Iskariot:

Już tak daleko zaszło, że wkrótce sekty lepsze będą, aniżeli wasz katolicyzm !
Sekty znajdą się wkrótce w lepszym położeniu, ponieważ nie mają oni tego
rozeznania i nie są w takim stopniu prowadzone przez Ducha Świętego,
w jakim był prowadzony stale Kościół. Oni (biskupi) nazywają to Duchem
Świętym, w rzeczywistości są to ich własne idee, które chcą roznieść po świecie,
zgodnie ze swoimi upodobaniami ... Są jeszcze niektórzy, którzy nie chcieliby
tego tak roznieść, chcieliby oni, aby było to według starego (przedsoborowego).
Chcieli by oni tego jeszcze, ale są za tchórzliwi (aby się komuś np. kardynałom
narazić). Ich tchórzostwo oskarża ich aż tam do góry, (do tych u Góry w Niebie),
do tych na wysokościach ! (wskazuje w górę na Niebo).

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę w Imię ...

Judasz Iskariot:


Jeżeli będzie wiele modlitwy, dostąpią jeszcze rozeznania, ale dla wielu jest to
już za późno. Żałuje tego Niebo, żałuje tego Matka Boża, żałuje tego papież.
Wszyscy ci trzej wymienieni myślą o tym tak samo: Chrystus, Matka Boża i papież,
tylko Oni są teraz jedno. Kardynałowie — w każdym razie — wielu — nie są jedno.
Działają i czynią przeciwnie temu, czego chcą Ci u góry (wskazuje w górę).
I są przeciwko temu, czego by chciał papież.
Papież znajduje się w strasznym położeniu, w strasznym !

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę w Imię Matki Bożej !
Mów nadal wszystko co musisz powiedzieć ... !

Judasz Iskariot:My się boimy papieża, ale teraz zasadniczo nie potrzebujemy się go tak bardzo bać,
ponieważ jego Watykanem kierują kardynałowie. Papież cierpi cały czas,
ale w zasadzie potrafi on w końcowym rezultacie o wiele więcej dusz uratować
i więcej zdziałać aniżeli byśmy (potępieni) sobie tego życzyli ...

Egzorcysta:

Mów prawdę, z polecenia Matki Bożej, tylko pełną prawdę! Mów nadal !

Judasz Iskariot:
Stanie się tak, że Bóg sam obali to wszystko. Musi obalić ten modernizm,
(modernizm posoborowy). Zacznie się to tam, gdzie się skończyło, przy starym
dobrym tradycyjnym, przy tym co być musi i tym czego się domagają,
czego chcą Ci u Góry (wskazuje w górę).
Nie przy tym, co sam człowiek (ludzie) sobie wymyślili, wyprodukowali.

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę.

 

 

Widać wyraźnie jak wielu teologów kardynałów i biskupów (na zachodzie Europy)
jawnie występowało przeciwko papieżowi Janowi Pawłowi II, który choć robił co mógł,
(i w dużym stopniu powstrzymał rozkład Kościoła, przez nieustanne pielgrzymowanie
i bezpośrednie nauczanie), nie jest jednak w stanie sam odwrócić tego,
co już głęboko zapuściło korzenie nim rozpoczął swój pontyfikat.
Ojciec Święty nie może publicznie wystąpić przeciw błędom szerzonym,
wewnątrz Kościoła, gdyż spowodowałoby to niekontrolowany zamęt i zamieszanie
przyspieszając i tak nieunikniony otwarty rozłam w Kościele. Muszą to uczynić sami,
ci kardynałowie i biskupi, którzy się do rozszerzenia tych błędów przyczynili.
Obecny czas choć bardzo już krótki, jest również dla nich w sposób szczególny
czasem Miłosierdzia Bożego.

Judasz Iskariot:Gdyby papież nie stał pod konfiskatą i pod stałym dozorem, uwaga z prawa i z lewa,
ze wszystkich stron, wtedy mógłby dobrze jeszcze daleko rządzić, że jego słowa
"przepchałyby się", przedarłyby się na zewnątrz. W ostatnich paru miesiącach
stało się jednak strasznie. Praktycznie nie z tanitąd, od papieża nie przedostaje się
do publicznej wiadomości, a coby się chciało jeszcze przedostać, zostaje natychmiast
zdemontowane, skradzione, przeinaczone ... aż do fałszerstwa. Fałszuje się !
Żaden środek nie jest dla nich za podły żeby, co mają w swych głowach kardynałowie,
a co by było im przeciwne — wydostało się na zewnątrz !
Nic nie jest dla nich za podłe, ponieważ jest to czas końca. Gdybyśmy nie byli w tym
stopniu u steru i nie mielibyśmy kardynałów tak w naszej mocy, to możnaby ich
prędzej skontrolować. Ponieważ my jednak w tym stopniu wichrzymy, burzymy,
a tak wielu czarnych magów prowadzi swą krecią robotę, mamy kardynałów
(wielu Watykańskich) w tej chwili w całkowitym władaniu.
Najlepszą radą jest módlcie się wiele do Ducha Świętego.
Jak już raz powiedziałem i Akabor na temat posłuszeństwa, ja też to powiedziałem,
ja Judasz: Obecnie nie potrzeba już być posłusznym (kiedy rządzi zło)

Egzorcysta:

Mów prawdę o Kościele, mów dalej w Imieniu ... nie możesz kłamać, w Imieniu ... !

Judasz Iskariot:


W tej chwili to zdanie może wzbudzać śmiech. Nigdy jeszcze na posłuszeństwo
nie kładziono tak wielkiego nacisku, jak w tej chwili ...
Teraz nagle taki nacisk na posłuszeństwo... (śmieje się szyderczo).

Egzorcysta:

Mów tylko prawdę, tylko prawdę, z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Teraz nagle powołują się wszyscy na posłuszeństwo, kiedy to im dogadza !

Egzorcysta:

Mów prawdę Judaszu Iskariocie, nie to czego chcecie wy demony ! W Imię ...

Judasz Iskariot:

To co powiedziałem, pochodzi z Góry (z Nieba). Musimy powiedzieć tę przeklętą
prawdę, teraz kiedy tym się szermuje, kiedy tak łatwo słuchać — w tym co dogadza
człowiekowi (być w pewnej mierze uosobieniem posłuszeństwa dla takich,
którzy są nastawieni modernistycznie i lubią pieniądze i wszystko inne).
Teraz ci nagle szafują tym posłuszeństwem, jak strzela się z broni maszynowej ...
Dawniej nie było to wcale takie aktualne, jak się teraz nagle stało ...

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę !

Judasz Iskariot:
Nam się to (posłuszeństwo) podoba. Niech tylko robią tak dalej, ale ci tam u Góry
(wskazuje palcem) patrzą na to niechętnie. Ich plany są inne i w zasadzie byłyby
inne, ale Ewangelia musi się wypełnić. Wszystkie ich plany muszą zostać wypełnione,
nawet kosztem wielkich katastrof i wielkich zamieszek, chaosu i wojen,
mordów między narodami ...

Egzorcysta:

Mów prawdę, mów w dalszym ciągu tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:


Każdy powołuje się na biskupa, kiedy biskupi sami nie mogą powołać się na papieża,
kiedy to także nie przychodzi od papieża.
Myślę, że niedługo dojdę z moją mową do końca ...

Egzorcysta:


Mów prawdę, pełną prawdę z polecenia Matki Bożej, co Ona chce powiedzieć
przez ciebie Judaszu Iskarioto ! Prowadź mowę dalej, wszystko co musisz
powiedzieć i tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Akabor musiał mówić o Mszy. O Asperges, że powinno to być znowu zaprowadzonym
na początku Mszy. To się zgadza, to się zgadza, my musimy wtedy opuścić kościół.

Egzorcysta:

Mów prawdę Judaszu Iskarioto, mów prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:


W przeciwnym razie jesteśmy wewnątrz. Kapłan powinien przede wszystkim znowu
— jak to było dawniej — iść z kropidłem od ołtarza przez kościół pokropić ludzi,
to by nas przepędziło. To odpędziłoby nas także od ludzi (w kościele).

Egzorcysta:

Mów prawdę, z polecenia Matki Bożej, pełną prawdę i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:Staramy się także wichrzyć między ludem. Kiedy kapłan idzie z kropidłem
i święconą wodą poprzez Kościół, ludzie mogą się lepiej modlić.
Wypędza to także więcej idee i moce czarnych magów
(propagandzistów różnych doktryn).

Egzorcysta:

Z polecenia Matki Bożej mów prawdę !

Judasz Iskariot:Asperges 33 krzyżyki, 3 razy "Panie nie jestem godzien..." i na końcu trzy:
Święty Michale ..., 3 Zdrowaś Maryjo, "Witaj Królowo", to musiałoby zostać
bezwarunkowo wprowadzone od nowa. Poniechanie tego, to nasze dzieło
i w pewnym sensie kardynałów którzy są w naszej mocy.

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:


To samo odnosi się do Mszy. Jak już powiedziano Ci z Góry wolą i są bardziej
zadowoleni z Mszy Trydenckiej aniżeli krajowej i tej nowej (posoborowej),
ponieważ nie wszystko da się dokładnie przetłumaczyć (z łaciny na języki obce).

Egzorcysta:

Czy myślisz o łacińskiej Trydenckiej Mszy ? Mów prawdę, mów prawdę
Judaszu Iskarioto, tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:Łacińskie teksty dają się z trudem przetłumaczyć na krajowy język.
I w ten sposób dostają się fałszywe słowa (nieścisły tekst), które właściwie
przynoszą mniej błogosławieństwa (łask). To wszystko, co nie jest wykonane tak,
jak chciał tego Chrystus przynosi mniej łask ... Szczególnie przy przemienieniu
Słowa przemienienia muszą być bardzo dokładne, dokładnie, wypowiedziane.
Nie wolno zmienić żadnej litery (żadnego słowa). Wszystko musi być bardzo dokładne.
Czy wiecie jak u nas wszystko musi być dokładnie zrobione ? Jak prawnie ?
Nawet w Kościele Katolickim nie ma teraz takiej dokładności jak u nas !

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę, mów nadal !

Judasz Iskariot:Święta, święta katolickie ! Wszystko jest obalone i zmienione. Inne daty,
a wtedy ludzie nie mogą się wyznać ... Dawniej lud mógł naprzód wiedzieć
(wiedział naprzód); dziś będzie takie a takie święto, jutro takie, a teraz ...
(śmieje się szyderczo)

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:
Teraz większa część ludzi nie wie już kiedy przypadają takie śwęta, albo inne.
Jest to dla nas wielki plus, a szalony minus dla innych, ponieważ były święta,
na które ludzie przygotowywali się tygodniami naprzód. Tego nie mogą już więcej
tak robić, albo w dużo mniejszym stopniu niż dawniej i nie tak jak być powinno,
ponieważ nie znają świąt całkiem dokładnie, nie mają ich w głowie, a w każdym
kalendarzu są wypisane inaczej. W jaki sposób mogliby się więc przygotować ?
Nie mogą przecież udać się do biskupów i kapłanów, do kościoła i obchodzić tego
i tego święta wtedy albo wtedy, w taki albo inny sposób, a później jeszcze|
dla siebie samego w domu po staremu i według starej daty.

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:


Wierzcie nam jednak, nawet u nas w piekle ważne są jeszcze stare święta !
Są one tam więcej ważne, o wiele więcej ważne niż u was na świecie !
To widzenie jest dokładnie w święto Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmelu.

Egzorcysta:

Mów prawdę, tylko prawdę, z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Musiano by wszystkie święta ustanowić wtedy, kiedy być powinny.
Weźmy tylko taki Dzień Zaduszny. Jest to także takie szalone posunięcie ...

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:
Dusze w Czyśćcu są bardzo pokrzywdzone. Dawniej chodziliście na cmentarz.
Każdą modlitwę, którą tam odmówiliście, przynosiła odpust, a za odpust zupełny
dusza mogła iść bezpośrednio do nieba. Teraz już się tak nie dzieje,
tzn. mogłoby się dziać, ale ludzie nie są już w tych sprawach zorientowani.
Przez kler zostały te liczne odpusty zniesione.

 

 

Chodzi o odpust Toties Qaoties: Tyle razy, ile razy nawiedziło się kościół
i odmówiło się przepisane modlitwy — zyskiwało się odpust zupełny,
który można było ofiarować za dusze w Czyśćcu cierpiące
— Odpust ten można było uzyskać — od południa — od nieszporów na wszystkich
świętych i przez cały dzień Zaduszny do północy.

Judasz Iskariot:Oni mówią, że odpusty, (takie dawne zyskiwanie odpustów) nie jest już ważne,
bo można zyskać tylko i to we Wszystkich Świętych odpust zupełny,
(jeden odpust zupełny). Cóż znaczy tylko jeden, dla biednych dusz w czyśćcu ?
Ach dawniej to było uwalnianych tysiące biednych dusz, możnaby powiedzieć
— miliony... a teraz ? Jest to dla nich wielki minus; wołają one o pomoc, a nie
otrzymują jej. Teraz przychodzi znowu to święto. Trzebaby to powiedzieć
wszystkim ludziom, ale oni nie wierzyliby w to przecież ...
(śmieje się głośno i złośliwie cieszy się ...)

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej ! ...

Judasz Iskariot:
Była to łatwa sprawa: pójść tylko na cmentarz, tam pokropić wodą święconą
i odmówić: "Wieczne Odpoczywanie racz im dać Panie... zmówić Ojcze nasz,
przepisane modlitwy ... Jeżeli odmawiali to dobrze, z dobrą intencją, to faktycznie
przy każdej odmówionej w ten sposób modlitwie uwalniana była jedna dusza
czyśćcowa, (odpust pod zwykłymi warunkami). Teraz nawet dobrzy, którzy
jeszcze wierzą, są wprowadzani w błąd przez to, że im się mówi: tego,
albo innego odpustu nie może już dostąpić, to zostało zniesione ...
Rozumie się samo przez się, że dla nas w piekle, jest to bardzo dobre ...
(śmieje się złośliwie)

Egzorcysta:

Mów tylko z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę, pełną prawdę !

Judasz Iskariot:

Przy uzyskaniu tego jednego odpustu zupełnego, który jeszcze (po soborze)
można uzyskać (w pojęciu modernistycznych duchownych) to te sześć Ojcze Nasz
w pojęciu wielu ludzi to za wiele ... Przy tym z uzyskaniem tego jednego odpustu
zupełnego zostanie uwolniona jedna dusza, a nie wiele dusz jak by to mogło być.
Bóg sam — Który jest tam u góry (wskazuje w górę) osadzi im ich głowy we
właściwy sposób. W każdym wypadku będzie to już dla wielu z nich o wiele za późno,
już za późno ! Muszę jeszcze powiedzieć, że z tymi świętami, jest więcej kłopotu,
aniżeli się myśli. Te i święta Matki Bożej zostały prawie wszystkie przesunięte.
8 grudnia wprawdzie pozostało, ale co to znaczy, są także jeszcze inne wielkie święta.
Wymieniliśmy święto Matki Bożej z Góry Karmelu i także inne wielkie święta
i wspomnienia świętych. Ludzie nie idą z powodu tego przesunięcia czy zniesienia
świąt aby uczcić Matkę Bożą, nie proszą o pomoc w życiu i przez to otrzymują
mniej łask. Dla was jest to wielki minus, dla nas jednak wielki plus.

Egzorcysta:

Mów tylko z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

Jeżeli bym to musiał powiedzieć, ale nie chciałbym tego mówić ...

Egzorcysta:

Mów nadal w Imię ... pełną prawdę !

Judasz Iskariot:

Nie chciałbym w ogóle nic więcej mówić ...

Egzorcysta:

Mów nadal z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę, w Imię ...

Judasz Iskariot:


To co mówię, mówię prawdę. Jest przysłowie, które tak brzmi: "Tylko ten,
kto stale płynie pod prąd, ma świeżą, czystą wodę". A dziś wielu kapłanów
płynie z prądem ... I cóż mają, w czym nużają swoje ciała i co gorsze — dusze ?
W brudach, pomyjach, brudnych kałużach i toną w nich ...
Jest to wprawdzie trudne płynąć pod prąd, korzysta się jednak z czystej wody,
która jest symbolem łask i tego, czego Ci tam u Góry chcą (wskazuje w górę).
Jaka korzyść z tego ? Nagrodą są dusze. Przez odprawianie Mszy św. Trydenckiej
albo łacińskiej otrzymuje Niebo więcej dusz, jak od tych kapłanów, którzy nie
odprawiają Mszy właściwie, ponieważ to jest przyczyną zmniejszenia łask.
Nie ma w tych kościołach pełni błogosławieństwa, ponieważ my jesteśmy wewnątrz,
tańczymy dookoła, kręcimy się więcej aniżeli ludzie.

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej i w Imię ! ...

Judasz Iskariot:

Prawie liczniej, aniżeli kościoły obejmują ludzi kręcimy się dookoła
(śmieje się szyderczo i złośliwie).

Egzorcysta:

Mów prawdę, z polecenia Matki Bożej ... !

Judasz Iskariot:

Koło każdego człowieka potrafimy postawić dwóch, trzech demonów albo jeszcze
więcej, jeżeli jest cośkolwiek pobożniejszy (śmieje się złośliwie).

Egzorcysta:

Mów prawdę i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:


A następnie to odprawianie (Mszy św.) twarzą do ludu i czytanie twarzą do ludu
zwłaszcza gdy czytają kobiety. To jest szalony plus dla nas, zwłaszcza jeżeli
kobiety stoją w prezbiterium (przy czytaniu) ...

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imię Jezusa Chrystusa, Judaszu Iskariocie !

Judasz Iskariot:Wtedy kiedy kobiety stoją w prezbiterium (przy czytaniu) wielu nawet pobożnych
ludzi mimowoli myśli sobie, zamiast się modlić, być skupionymi — jaką ma suknię,
czy ma kapelusz do twarzy, czy dała sobie ułożyć włosy u fryzjera ... ?
(śmieje się z wielką uciechą i złośliwie).

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imię Przenajświętszej Trójcy ... !

Judasz Iskariot:

Czy ma bucik według najnowszej mody, czy musi trzy, albo cztery centymetry
stać jak według starej mody. (śmieje się strasznie)

Egzorcysta:

Judaszu Iskariocie, mów prawdę i tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Czy ukazują się może koronka halki, albo... (śmieje się szyderczo)

Egzorcysta:

Powiedz teraz tylko to co Matka Boża chce przez ciebie powiedzieć, a więcej nie !
Teraz mówiłeś w pewnym sensie.

Judasz Iskariot:
Muszę to w pewnym sensie powiedzieć. Muszę to powiedzieć dla uzupełnienia.
Naprawdę tak jest. Oni tak myślą, a przede wszystkim patrzą także na twarz.
To jest jasne. Dawniej kobiety były zawoalowane, teraz już dawno tego nie ma.
Jeżeli nie są zawoalowane to nie należą już wcale do służby przy ołtarzu.
Papież i Ona u góry, tego nie chcą (wskazuje w górę).

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

Najgorsze jest to, kiedy wyznacza się kobiety do rozdawania Komunii św.
To nie przynosi wcale błogosławieństwa ani łask.
Nie są to poświęcone ręce, są to ręce kobiece. Ja myślę, że ręce kobiece
jako takie są takie same, ale one nie są poświęcone.
Chrystus przeznaczył tylko i jedynie mężczyzn do kapłaństwa, a nie kobiety.
Ale to jest pycha, pycha, pierwszy główny grzech aniołów upadłych.

Egzorcysta:

Mów dalej prawdę z polecenia i w Imię Matki Bożej !

Judasz Iskariot:


Tak jest, kobiety te pysznią się, chełpią się z tego, kiedy mogą stać na przedzie
i wykonywać funkcje posługi kapłańskiej. Wierzcie mi, kapłani, którzy teraz w tym
czasie upatrują cały swój cel życiowy we wiadrze (w korycie, żłobie) ci
modernistyczni, pomimo to coś jeszcze dostrzegają, że nie da się tak stale
szafować swoimi modernistycznymi tezami i tą "odnową", że z tym za daleko
nie zajdą. Z drugiej strony jednak nie chcą oni zejść ze swej wygodnej drogi ...
Aby się ludziom podobać i im dogodzić, już sami nie wiedzą co jeszcze w tej "odnowie"
wymyśleć, aby jakoś pociągnąć ludzi do kościoła. Jednym z tych pomysłów jest
wprowadzenie przez niektórych duszpasterzy kobiet do służby ołtarza
(do prezbiterium). Wtedy mają jeszcze szansę (śmieje się z wielką uciechą),
że ludzie przyjdą znowu ... ponieważ tylko jedna trzecia kościołów jest wypełniona.

Egzorcysta:

Judaszu Iskariocie, mów nadal z polecenia Matki Bożej i tylko pełną prawdę !

Judasz Iskariot:


Są oni (katolicy i duchowni modernistyczni) bliżej protestantyzmu, to znaczy
w pewnym sensie protestantyzm jest jeszcze lepszy, aniżeli taki modernistyczny
Katolicki Kościół.

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Protestantyzm! Oni nie wiedzą o niczym innym — tak myślę ...
Oni nie wiedzą o niczym innym, czymś lepszym, od kiedy tak jest, ale katolicy ?

Egzorcysta:

Mów nadal z polecenia Matki Bożej, Judaszu Iskariocie !

Judasz Iskariot:


Właśnie protestanci będą wkrótce Bliżej Boga, aniżeli modernistyczny katolicyzm.
Oni nie wiedzą o niczym innym, jak już powiedziałem, chociaż niektórzy coś wiedzą
w jakimś sensie o Kościele Katolickim. Inteligentniejsze typy spostrzegają to,
że Kościół Katolicki, (naturalnie ten dobry Katolicki Kościół) byłby tym prawdziwym.
Jest więc także wielu konwertytów. Ale tak, jak Kościół Katolicki wygląda teraz
— powiedziałbym — albo powiedzielibyśmy w piekle
— stoi protestantyzm prawie lepiej !

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

A następnie kazania ! Są miejscowości, w których kazania mówią kobiety !
Tego nie chce Ten, tam u Góry (wskazuje w górę).

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę i tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:Bóg chce, aby kazanie wygłaszał poświęcony mężczyzna, ponieważ takie kazanie
ma więcej mocy u wiernych (bardziej do nich trafia, wywiera silniejszy wpływ)
Kobieta bez święceń, nie ma daleko jeszcze tej samej mocy, nie mówiąc już o tym,
że ludzie na jej kazaniu nie koncentrują się na nim. Kobieta i kazanie, to nie jest
wcale dobre, nie potrafi ona mówić głęboko, bo gdyby była głęboko myśląca i dobra,
to by wcale nie zgodziła się na wygłaszanie kazania. Naśladowanie Chrystusa,
cnoty, krzyż i Święci są zaledwie wspominane na Mszy albo w kazaniu.
Tego nie biorą za temat nawet wyświęceni kapłani na wielu miejscach.

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej, mów tylko prawdę !

Judasz Iskariot:Jeżeli jak już było powiedziane, kobieta nie wypowiada się wnikliwie, dogłębnie,
w jaki sposób może wtedy lud wyciągnąć z tego owoce ?
Przychodzą im wtedy do głowy (wielu słuchaczom) sprośne myśli, chociaż nie zawsze
i nie zupełnie wszystkim, w każdym bądź razie kazanie takie chybia celu.

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę,
co Matka Boża chce przez ciebie powiedzieć !

Judasz Iskariot:

Ołtarze w stronę ludu, to nie jest także dobrze, przede wszystkim dla kobiet.
Tu można zastosować to samo co poprzednio powiedziałem o kobietach
przy służbie ołtarza (w prezbiterium). Kobiety patrząc na Księdza i usługujących
do Mszy św. myślą sobie: Jakie on ma włosy, czy jest pięknie uczesany,
czy był u fryzjera ? Teraz ma włosy zakręcone, dawniej tego nie miał.
Ma także piękne zęby (śmieje się szyderczo) ...

Egzorcysta:

Mów nadal z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

Czy jego sutanna dobrze zgrabnie na nim leży, jest jeszcze młody, szkoda, że
jest księdzem (śmieje się z uciechą) itd. Gdyby natomiast odprawiał tą Mszę
zwrócony do ołtarza, kobietom takie myśli nie przychodziłyby do głowy.
Modliłyby się, a samo odwrócenie się jego do ludu na chwilę, nie miałoby w tym
żadnego znaczenia. Dlatego Bóg wie dobrze, dlaczego Msza św. odprawiana
była do ołtarza (w stronę ołtarza, Tabernakulum).

Egzorcysta:

Mów prawdę, z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę, mów nadal !

Judasz Iskariot:
Tabernakulum powinno, być w pośrodku (Kościoła). Jak to wygląda kiedy przyjdzie
się do kościoła, do jakiegoś modnego "nowoczesnego" kościoła i trzeba poszukiwać
dopiero Tabernakulum ! Nie wie się, czy jest ono z tyłu, z przodu, czy z boku ?
W wielu kościołach buduje się teraz nawet Tabernakulum, że nie można się poznać
czy nie jest to jakaś lisia nora... (śmieje się z pełną złośliwością)

Egzorcysta:

Mów prawdę i tylko prawdę z polecenia Matki Bożej, Judaszu Iskariocie !

Judasz Iskariot:

... albo jak sejf na pieniądze (nie zaprzestaje się prawie śmiać).

Egzorcysta:

Mów prawdę Judaszu Iskariocie, tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Jest wielu, którzy umieszczają Tabernakulum z żelaza ! Mogłaby tak samo być
szyna kolejowa (śmieje się strasznie) po których ludzie chodzą i nad którymi stoją !?

Egzorcysta:

Mów prawdę i tylko prawdę, w Imię ... !

Judasz Iskariot:
Tabernakulum — słyszycie — powinno być pozłacane ! Ja myślę że nie tylko złoto,
ale najdroższe szlachetne kamienie mogłyby stanowić Domek dla Tego, który się
w nim ukrywa. Nawet gdyby taki był, i jeszcze nie byłby godny Tego, Którego kryje.
To jest wstyd — musimy nawet my tam na dole — powiedzieć !
To jest wstyd, co za Tabernakulum i Kościoły buduje się ...

Egzorcysta:

Mów prawdę, przestań się śmiać, mów prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:
A następnie te kościoły, w których Msze odprawiane są wieczorem albo rano,
a potem urządzane są potańcówki ? Ja muszę powiedzieć, że jest to seks.
Bo tam, gdzie jest taniec tam jest po większej części także i seks.
Możnaby powiedzieć, że nie ma przede wszystkim ani jednego tańca, przy jakimś
święcie, przy którym nie działyby się grzechy, czy to duchowe czy cielesne.
Albo stwarza się do tego okazję, że później mogą się dziać. Taniec pochodzi tylko
od nas. Ale teraz popierają to nawet sami katoliccy kapłani, te uroczystości, tańce.
Muszą wpleść tańce, aby ludzie przyszli jeszcze do kościoła tzn. także później ...
Towarzyszy temu potop piwa, potańcówka z orkiestrą itd. (śmieje się bardzo).

 

 

Istotnie teraz często na Zachodzie Europy, w USA i gdzie indziej kościoły służą
do koncertów, teatrów, a nawet tańców niby to religijnych, wyrażających religijną
radość, upojenie "Duchem Świętym" jak u Zielonoświątkowców, którzy i u nas
zaczynają mieć miejsce ...
Ma to już miejsce w niektórych Kościołach w Polsce. Towarzyszy temu bardzo
często kolportaż literatury protestanckiej i innych heretyckich sekt, co powoduje
potem deformację duchową, szczególnie u młodzieży, która potem nierzadko
wstępuje do tych sekt, opuszczając szeregi kościoła katolickiego.
Dzieje się to głównie w tzw. ruchach odnowy w Duchu Świętym,
neokatechumenalnych i oazowych — oczywiście nie we wszystkich bez wyjątku
i to często za wiedzą kapłanów, którym często wydaje się, że działają w duchu
dobrze pojętego ekumenizmu. Z tych środowisk pochodzi podawanie Komunii
Świętej na stojąco, a w niektórych wypadkach na rękę, co tak bardzo znieważa
Boży Majestat.

Egzorcysta:

Mów prawdę i tylko prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:Dojdzie do tego, albo nawet już to jest, że niektórzy kapłani, mianujący się jeszcze
katolickimi, ale już w rzeczywistości od dawna nimi nie są, zbratają się z niektórymi
sektami powiedzmy z Zielonoświątkowcami, którym pozwalają przychodzić do
swoich kościołów i wygłaszać referaty na temat swoich osobistych spraw ...
Nie rządzi tu Duch Święty, to my rządzimy tam ... W pewnym stopniu rządzi (kieruje)
nimi czarna magia. I wtedy ludzie (ci co się z nimi bratają) zostaną zdezorientowani
w tym co jest istotne (co jest prawdziwym przeżyciem wewnętrznym Boga,
a co tylko iluzją, marzeniem, fałszywą mistyką).

 

 

Dlatego to bardzo wielu członków ruchów neokatechumenalnych, oazowych itp.
wraz ze swoimi niektórymi kapłanami, z takim entuzjazmem witały w hali ludowej
we Wrocławiu takich fałszywych proroków i nauczycieli jak Christopher Alom.
Zapraszano go też do niektórych parafii, a w wielu kościołach można było
przeczytać ogłoszenie o Jego występach. Hańba to wielka dla naszego
duchowieństwa, tym większa, że zamiast publicznie i jak najgłośniej
(tak, jak to czynił św. Paweł Apostoł i pozostali Apostołowie) przestrzegać
wiernych i demaskować fałsz tych nauk — milczeli, oddając bez walki na pożarcie
wilkom w owczych skórach powierzone im przez Chrystusa owieczki !

Judasz Iskariot:


To jest naturalnie dla nas woda na młyn (skoszona łaska).
Takich kapłanów mamy dzisiaj. Nawet przemienienie niedługo zniszczą,
główną część Mszy — słyszycie ... (rzęzi).

Egzorcysta:

Mów nadal z polecenia Matki Bożej i nic jak tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:
Tak, Matka Boża to jest taka rzecz. Jej figury (figurę) stawia się całkiem na bok
albo usuwa gdzieś całkiem do tyłu, że Ją tam zaledwie widać. Wprawdzie jest to
często mała kiczowata Madonka, co jest zrozumiałe (śmieje się szyderczo)
przy współczesnych figurach i możnaby sądzić, że to jest wyobrażenie
narzeczonej bandyty, albo wyobraża Tę u Góry (wskazuje w górę).

Egzorcysta:

Z polecenia Matki Bożej mów prawdę !

Judasz Iskariot:

Tam gdzie jeszcze są piękne figury Matki Bożej, są ludzie lepiej natchnieni,
usposobieni do modlitwy, dlatego chcą ci tam u góry aby ...

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej, mów to wszystko,
co masz powiedzieć z Jej polecenia !

Judasz Iskariot:

... porządnych, w każdym razie dobrych i pięknych wyobrażeń (obrazów, figur),
które przemawiają do ludu. Tabernakulum należy, jak to już zostało powiedziane
umieścić w centralnym miejscu w kościele, powinno ono być bogato ozdobione
złotem — jeżeli to można zrobić i tak ustawione aby cały kościół nakłaniał do czci.
Ono (tabernakulum) nie może być jak buda dla psa, albo chciałbym powiedzieć
— jak świński chlew (śmieje się z gryzącym szyderstwem).

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, nie używaj takich wyrażeń,
pochodzą one z dołu.

Judasz Iskariot:

Tak, pochodzą one z dołu, ale było dozwolone żebym to powiedział
(oddycha z trudnością i głośno)

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę, to wszystko co musisz powiedzieć z polecenia Matki Bożej
i ciągnij twoją mowę dalej !

Judasz Iskariot:
Sakrament, Sakrament, nie mają już ludzie do Niego nabożeństwa,
czci, został on zupełnie usunięty na stronę ...
Wystawienia są wielką rzadkością i to tylko przy nabożeństwach wynagradzających
i tradycjonalnych, odpustowych, poza tym zdarza się to bardzo rzadko.
Sakrament (Najśw. Sakrament) o gdybyście wiedzieli jaka to wielka rzecz !

Egzorcysta:

Mów nadal w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Sakrament, gdybyście wiedzieli, jakie błogosławieństwo przez Niego spływa,
jakie błogosławieństwo przez Niego spływało, gdy dawniej był wystawiany,
a lud w Jego Obliczu czynił wynagrodzenie.
Miało to wielką wartość dla grzeszników ...
Tego obecnie nie ma, dlatego o wiele mniej dusz zostaje uratowanych.
Nie chciałbym już więcej mówić, nie chciałbym już więcej ...

Egzorcysta:

Mów nadal, z polecenia Matki Bożej, powiedz wszystko to co musisz powiedzieć,
powiedz wszystko i tylko prawdę, co Ona każe ci mówić !

Judasz Iskariot:
To muszę powiedzieć (ma trudności z oddychaniem), że kapłani w wielkiej masie
są zaślepieni. My ich zaślepiamy ! Ale z troszkę dobrej woli i wielu modlitwami
do Ducha Świętego z czasem przejrzeliby ! Różaniec byłby do tego środkiem
uniwersalnym, ale został prawie wszędzie usunięty.
Nie jest on już jak się to mówi w kursie w modzie.

Egzorcysta:

Mów nadal z polecenia Matki Bożej — pełną prawdę, kontynuuj twoją mowę dalej,
co musisz powiedzieć !

Judasz Iskariot:
Część Bolesna Różańca byłaby najbardziej wartościową ze wszystkich trzech,
to znaczy, że wszystkie trzy mają pełną wartość, ale część Bolesna przynosi
najwięcej ratunku dusz. Przez to została z Góry przypieczętowana jako
najwartościowsza (wskazuje w górę). Są one tj. część radosna i chwalebna także
dobre. Są one naturalnie b. dobre, a w części chwalebnej zwłaszcza trzecia
tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego. Są one wszystkie dobre, ale część Bolesna
najwartościowsza, ponieważ obejmuje ona rozmyślania o Chrystusie na Górze
Oliwnej, Biczowanie, Cierniem Koronowanie, Niesienie Krzyża i Śmierć na krzyżu.
W ten sposób ludzie prędzej zostają natchnieni, pobudzeni do niesienia krzyża
Chrystusowego w naśladowaniu Chrystusa — jak się to pięknie mówi.
Książeczka pt. "Naśladowanie Chrystusa" byłaby, byłaby pożywieniem, byłaby
chlebem dla ludzi. Ale oni ją odrzucili, jak i najlepsze książki, które istniały.
Wymieńmy tylko np. Maria z Agredy, Katarzyna Emmerich itd. Także wiele innych
książek świętych mężów popadło w zapomnienie. Tylko książki K. Emmerich
i M. z Agredy zawierają w swej treści życie Chrystusa bardzo wnikliwie przedstawione
i przywodzą to ludziom przed oczy. To jak w strasznym, wielkim ubóstwie musieli
żyć: Chrystus, Matka Boża i św. Józef, gdyby sobie ludzie wzięli to do serca,
nie staliby się takimi chciwcami na pieniądze, nie pozwoliliby się tak zaślepić pychą.
Widzieliby oni, że jedynie błogosławieństwo w pokorze, w cnotach i w dobrych
dziełach miłosierdzia — jak się to pięknie mówi — a przede wszystkim w całkowitym
Chrystusa naśladowaniu i oddaniu się Temu tam u Góry... (burczy)

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:


Lucyfer mnie paraliżuje ... Nie mogę już więcej, nie mogę już więcej.
Ja już nie chcę więcej, ja już nie chcę więcej ! Musiałem już i tak za dużo
powiedzieć, ja Judasz Iskariot. (Oddycha z trudnością i głośno).

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę Judaszu Iskariocie — nakazujemy Lucyferowi nie szkodzić.
Lucyferze ! ty masz odejść z polecenia Matki Bożej.

Judasz Iskariot:


Naśladowanie Chrystusa byłoby dobre, dobry byłby także krzyż.
W Krzyżu jest zbawienie, w krzyżu jest zwycięstwo, krzyż jest mocniejszy
od wojny. Och ! Lucyfer dręczy mnie z tego powodu !

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę ! Lucyferze, odejdź od tej kobiety !
Ty nie możesz jej szkodzić w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Znajduje się on w pobliżu ...

Egzorcysta:

Odejdź Lucyferze, ty nie masz tu nic do szukania.
Judaszu Iskarioto mów nadal ! Lucyfer nie może ci szkodzić w Imię ...

Judasz Iskariot:


On mnie dręczy ! Mam jedynie Tej tam u Góry (wskazuje w górę) do
zawdzięczenia, która mnie bardzo kochała, że mnie z tego powodu w piekle
nie męczy jeszcze gorzej. Ten stary, szalony, ten obrzydliwy potwór !

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej,
a Lucyfer nie śmie ci przeszkadzać, ani szkodzić, w Imię ... !

Judasz Iskariot:Przeszkadza mi on i szkodzi, ale mnie wszystko jedno.
Byłbym szczęśliwy gdybym tego nie musiał powiedzieć.
Przypomina mi to tylko o moich własnych grzechach. Ooo gdybym mógł
z powrotem cofnąć się do życia, och, gdybym mógł powrócić (jęczy straszliwie).

Egzorcysta:


Mów nadal z polecenia Matki Bożej, to co musisz powiedzieć.
Lucyfer, nie może ci już więcej szkodzić.
On musi odejść i uciec z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:
Kongregacja Mariańska (Sodalicja Mariańska) była dobra. Obecnie jednak
"nie jest dobra". W miejscach gdzie jeszcze istnieje nie jest już więcej uważana
za dobrą, a w większości miejscowości nie istnieje wcale, ponieważ Matka Boża
w większości kościołów została usunięta. Tylko niewielu ludzi idzie za Jej pragnieniem,
za Jej wolą. Już tylko niewielu ludzi Ją naśladuje, a jeszcze mniej praktykuje
"doskonałe nabożeństwo do N.M.P. według Ludwika Grigniona. Jest ono trudne.
Doskonałe nabożeństwo i oddanie się N.M.P. nie jest łatwe. My chcemy temu
wszystkiemu przeszkodzić ! Dla ludzi byłoby to najlepsze co mogliby uczynić,
w każdym razie byłaby to jedna z najlepszych rzeczy.

 

 

Papież Jan Paweł II, Sw. Maksymilian Maria Kolbe, śp. ks. kardynał St. Wyszyński
i inni święci wielokrotnie i publicznie oświadczali, że to od Św. Ludwika Grigniona
a głównie z Jego książeczki — prawdziwego klejnotu mistyki katolickiej
— pt. "O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" zrozumieli
tajemnicę Maryi i ogromne znaczenie bezgranicznego oddania Jej siebie jako
warunku zjednoczenia się z Jej Boskim Synem.

Judasz Iskariot:

Ona (wskazuje w górę) ma wielką moc, ochrania swój Kościół, ochrania go tak,
jakby mnie była ochraniała, gdybym tylko tego był chciał (jęczy rozpaczliwie).

Egzorcysta:


Mów nadal prawdę Judaszu Iskarioto ! Lucyfer nie może ci szkodzić
i powstrzymywać cię, mów co Matka Boża chce przez ciebie powiedzieć !
Ty musisz mówić z Jej polecenia w Imię ...

Judasz Iskariot:


Pieśni do Matki Bożej śpiewa się w modernistycznych kościołach na zachodzie
tylko jeszcze w latach przestępnych (co cztery lata)
(jęczy z udręczeniem, jakby go ktoś tam maltretował).

Egzorcysta:

Lucyferze, nie śmiesz szkodzić Judaszowi Iskariocie,
ani mu przeszkadzać w mówieniu !

Judasz Iskariot:Śpiewa się tylko w latach przestępnych, a jeżeli już, to taką pieśń, której brak
głębi i nie przemawia tak do ludzi. Stanowi to dla nas wielki plus, ponieważ przez
pieśni do Matki Bożej, został już niejeden uratowany, albo był pobudzony do dobrego.
(jęczy straszliwie) Nie, nie chcę tego powiedzieć ...

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Ja chcę milczeć.

Egzorcysta:

Z polecenia Matki Bożej musisz mówić ... !

Judasz Iskariot:Chcę milczeć. Wiele tekstów zostało zmienionych przez biskupów, na całym obszarze
języka niemieckiego. Pieśń: Łaskawa Królowo pamiętaj — jest także jedną z tych,
których się boimy, ponieważ znajduje się w niej to piękne zdanie:
Czy najbiedniejsze z twoich dzieci, ma odejść bez Twej pomocy ?
To doprowadziło już niejednego na dobrą drogę albo wyrwało go w ostatniej chwili
(od piekła). Albo urywek z innej pieśni: — "Spojrzyj na mnie biednego, wielkiego
grzesznika. Dla nas jednak w piekle to wychodzi na dobre, jeśli się już tego więcej
nie śpiewa. Dla nas jest to dobre, nawet bardzo dobre !

Egzorcysta:

Mów prawdę, z polecenia Matki Bożej i tylko to czego chce Matka Boża !

Judasz Iskariot:
A następnie pieśń do Najświętszego Sakramentu np. "Przychodźcie i chwalcie bez
końca", "Chwała i dziękczynienie", "0 Gwiazdo Morza, Księżniczko Miłości"
albo setki pięknych i dobrych pieśni ! Modernistyczny Kościół wie dobrze,
co to ma znaczyć, że my wiemy bardzo dobrze, co w pierwszym rzędzie powinno się,
powinniśmy wyrwać, usunąć z Kościoła Katolickiego. My musimy — stary chce tego
(Lucyfer), stary mówi, stary tego żąda ! Teraz osiągnęliśmy to, osiągnęliśmy to,
ponieważ tego chcieliśmy ! Doszliśmy już do punktu kulminacyjnego.
Stoimy już u szczytu, na którego wierzchołku brakuje już tylko: ostrzeżenie,
brakuje tylko: ostrzeżenie !

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, to co Ona chce przez ciebie powiedzieć
Judaszu Iskariocie !

Judasz Iskariot:

Wielu ludzi nie ma pokory. Wielu dzisiejszych kapłanów nie ma pokory,
bo gdyby mieli pokorę, nie byliby takimi tchórzami. Mogliby oni wtedy wystąpić
z dobrym (kazaniem) przeciw temu, (diabłu) którego zastępuję, nawet w wypadku
gdyby narazili się na upokorzenie. (Bo kazania o diable, piekle są zacofane
— przestarzałe) ... To jest ta słabość, której my się możemy uczepić i ich uchwycić.
Od tej cnoty zależy wiele. Pokora jest tak mało u nich ceniona, tak mało znaczy,
że jej w ogóle nie widać. Tylko, u niewielu ma jeszcze znaczenie, a tylko bardzo mała
garstka wysoko ją ceni i posiada — cnotę pokory. Jeżeli się naturalnie,
o niej nie mówi na kazaniu, w jaki sposób ma się lud nauczyć pokory albo innych cnót ?
Skąd ma wziąść materiał, skąd natchnienie, skąd dobrego ducha, który powinien
panować — jeżeli nie z kazań ? Czy jeden z wielkich świętych nie powiedział:
"Kogo diabeł chce mieć temu nie pozwala na żadne kazanie". Ale na takie kazania
jakie teraz są wygłaszane, może im diabeł spokojnie pozwolić iść !
(śmieje się znowu pełen złośliwości)

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Boskiej i przestań się śmiać, szydzić !

Judasz Iskariot:Są to w większej części anegdoty, albo temat "odnowy posoborowej" albo
odgrywają oni po większej części rolę konferansiera tam na przodzie
(w prezbiterium) (Śmieje się całą siłą) a nie rolę kaznodziei. Ludzie pomimo to
"wiszą mu u ust" (patrzą na jego usta), ale jak długo jeszcze ?

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:Tak oni "wiszą" u jego ust i wierzą we wszystko gorąco, karmią się tym, co on mówi,
ponieważ jest on kapłanem, a jego zadanie, posłannictwo pochodzi od biskupa.
Mówi on to, odczytuje każdą niedzielę — już nie z ambony, ale z dołu,
że naturalnie ludzie ... to jest także czymś ... (śmieje się także znowu głośno) ...

Egzorcysta:

Mów prawdę, co musisz powiedzieć z polecenia Matki Bożej — pełną prawdę !

Judasz Iskariot:

Kapłan ma ... (Nie może wypowiedzieć tych słów, dusi się...)
Ja nie chcę tego powiedzieć ...

Egzorcysta:

Wyrzuć to z siebie ! Lucyferze ty nie śmiesz szkodzić, ty nie możesz
Judasza powstrzymywać ! Judaszu mów prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:


Kapłan ma z ambony większą moc, aniżeli kiedy stoi na dole przed mikrofonem.
Dawniej kapłani mieli większą moc, kiedy mówili swym własnym głosem z ambony,
aniżeli teraz z dołu (z prezbiterium) z 50-cioma głośnikami !

Egzorcysta:

Mów prawdę, pełną prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Tak, to jest właściwie, to jest cały "widz" w tej sprawie (to jest w tym sedno sprawy).
Kiedy ludzie musieli spoglądać w górę, na ambonę i w pewnym sensie jest to logiczne
— że patrzymy się na tego, który mówi, a nie na każdy kapelusz, każdą fryzurę,
każdy frak (suknię), każdy krawat ... Wtedy byli zmuszeni patrzeć na usta,
przynajmniej na głowę kaznodziei. Tego teraz nie ma, kiedy patrzą na dół.
Uwaga ich jest odciągnięta przez innych obecnych !

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej ! Lucyfer nie śmie ci przeszkadzać !

Judasz Iskariot:

Cała sprawa jest w tym, że zostało to w ten sposób zorganizowane,
że kapłan nie mówi już więcej z ambony. To jest główna logika, to stanowi dla nas
wielki plus, kiedy mówią oni z przodu. Jest to przez nas ukartowana sprawa,
myśmy także tego chcieli ! Myśmy to osiągnęli ! My osiągamy wszystko !
Właśnie teraz osiągamy wszystko, przede wszystkim wszystko,
czego tylko chcemy (śmieje się pewny zwycięstwa).

Egzorcysta:

Mów prawdę, tylko prawdę z polecenia Matki Bożej, a Lucyfer nie śmie ci
przeszkadzać Judaszu Iskariocie w mówieniu. Judaszu Iskariocie mów w Imię ... !

Judasz Iskariot:My osiągamy, a nawet osiągnęliśmy to, że nawet kobiety — albo ja wiem
kto jeszcze ... mogą chodzić na Mszę w nieprzyzwoitych ubiorach, a kapłan
ich nie wyrzuca ... Przeciwnie, są kapłani, którzy mówią, że trzeba praktykować
miłość bliźniego w tym ... (znosić to, tolerować itp).

Egzorcysta:

Mów i wyrzuć to z siebie, tę prawdę, w Imię ... !

Judasz Iskariot:


... że trzeba praktykować miłość bliźniego, nie można sądzić człowieka
z ubrania ... jeżeli nie jest one "ładne"... (śmieje się złośliwie)
trzeba patrzeć w serca itp ...

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imieniu Matki Bożej, tylko prawdę !

Judasz Iskariot:


Dawniej było lepiej, wtedy taka osoba, albo powiedzmy lepiej taka "włóka"
była wyrzucona przez kapłana z kościoła. Wtedy był jeszcze porządek ...
Ale teraz każdy brudas może wejść do środka (śmieje się bezczelnie)

Egzorcysta:

Mów co Matka Boża ci poleca — Judaszu Iskariocie i tylko prawdę to,
co Matka Boża chce przez ciebie powiedzieć !

Judasz Iskariot:

Co się dalej dzieje jest logiczne. Jeżeli parę takich osób jest w kościele ...

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:


Gdy parę takich osób jest w kościele, wtedy zwracają się głowy na lewo
albo na prawo, do przodu albo do tyłu, oglądają się za tym co chcą widzieć ...
(śmieje się głośno). Wtedy jest także już po modlitwie (śmieje się złośliwie).

Egzorcysta:

Mów prawdę, w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Wtedy modlitwa "wisi na gwoździu" albo na muchołapce, (śmieje się szyderczo).

Egzorcysta:

Z polecenia Matki Bożej mów prawdę, co Matka Boża chce powiedzieć !

Judasz Iskariot:

Przez to modlitwa nie może "bujać się" (wznieść się) z powodu tej "muchołapki".
"Buja" się ona najwyżej w sieciach seksu ...

Egzorcysta:

Mów prawdę, w Imię ...

Judasz Iskariot:Właśnie kapłani musieliby właśnie powrócić do czarnego ubioru (sutanny).
Musimy to raz powiedzieć — powiedziały już o tym demony ludzkie — jeżeli
kapłan przyjdzie w zwyczajnym ubraniu — w koszuli z kołnierzem i krawatem
— wtedy nikt nie wie, czy to jest reporter, czy ktoś inny... (śmieje się szyderczo).

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

... pomyśli kto może to jakiś dyplomata, albo dyrektor ...
(śmieje się całą gębą) albo jest to jakiś konferansjer, ten tam ...

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

... czy ten taki jakiś tam ... (szyderczy śmiech)

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, zaprzestań drwin,
nie rób nam takich kawałów (sztuczek). Mów teraz z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

... albo jest to jakiś "osioł", który tam ... zabiega, kręci się dookoła
aby złowić "seks bombę" ?

Egzorcysta:

Mów prawdę, mów tylko prawdę, to czego chce Matka Boża !

Judasz Iskariot:

To należy do tego ... to należy do tego (śmieje się nadal złośliwie)

Egzorcysta:

Mów prawdę, z polecenia Matki Bożej, co Ona chce powiedzieć !
Judaszu Isakrioto !

Judasz Iskariot:

Właśnie to jest prawda ... (burczy)

Egzorcysta:

Mów w Imię Jezusa ... !

Judasz Iskariot:

Ja nie chcę mówić ... !

Egzorcysta:

Prawdę musisz powiedzieć, mów Judaszu Iskarioto ... !

Judasz Iskariot:

To jest tak.

Egzorcysta:

Musisz mówić z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Jeśli taki przyjdzie w sportowej koszuli — jeżeli to możliwe jeszcze podstawny,
elegancki — wtedy każda "kwoka" mogłaby myśleć ... że ją chce ...
Co to jest za przykład takiego kapłana, co on daje za przykład ?
Jak wiele błędów (grzechów) miało miejsce w ostatnich latach tylko z tego powodu ...
Tego wszystkiego możnaby uniknąć, gdyby kapłani żyli w prawdziwym,
w swym pierwotnym, dobrym, starym, tradycjonalnym ... (burczy).

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, co musisz powiedzieć !

Judasz Iskariot:

... nie tylko dobrzy ... (burczy)

Egzorcysta:

Mów prawdę, mów, wyrzuć z siebie tą prawdę, pełną prawdę,
mów Judaszu Iskarioto w Imię ... !

Judasz Iskariot:

... bardzo do twarzy habit albo sutanna ... w ich księżowskiej sutannie, habicie ...
albo ja wiem w czym mogliby chodzić ...

Egzorcysta:

Mów nadal w Imię ... ! Lucyferze nie możesz powstrzymywać Judasza !

Judasz Iskariot:Wymieńmy dla przykładu Benedyktynów. Niejednemu księdzu pasowała by suknia
św. Benedykta lepiej aniżeli świeckie plugawe ubranie, które nie może nigdy
przedstawiać tego, co powinno przedstawiać. Weźmy np. suknię św. Franciszka
z kapturem. Niekiedy laik mógłby na sam widok tak ubranego zakonnika,
chociażby go widział tylko z daleka — nie musiałby on przy nim stać — jak często
był taki widok — stawał się ratunkiem jakiejś duszy ... U wielu ludzi powstaje wtedy
taka myśl (refleksja), że jeżeli są jeszcze kapłani musi istnieć pomimo wszystko
także Bóg, gdyż w przeciwnym razie, ludzie nie mogliby takiej sukni ...

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę z polecenia Matki Bożej, co musisz powiedzieć,
co ci poleca Matka Boża, tylko prawdę !

Judasz Iskariot:


... i taki sobie pomyśli: Jeżeli istnieje Bóg, to muszę się także zastanowić nad sobą !
Jak powinienem postępować ? Jak postępuję ? Następnie rozmyśla nieraz nawet
myśli i zastanawia się nad swoim życiem, nad zmianą postępowania.
W końcu jednak znajduje drogę do jakiegoś brata w habicie albo do czarnego
z guzikami w sutannie, albo do zakonnika w sukni Benedykta, albo wreszcie
do jakiegoś, jak oni się tam nazywają ... Byłoby to dla was i dla całego świata wielkim
plusem, byłoby to plusem dla wielu dusz ! Zostałyby tylko przez to samo uratowane
— tysiące i tysiące dusz ! Właśnie w pociągu albo miejscach publicznych,
albo wszędzie gdzie chodzą i stoją (w grupkach) wtedy niektóre kobiety
lub mężczyźni zachowują się więcej skromnie, albo nie tak samowolnie,
albo powiedzmy to wpłynęłoby dodatnio na ich zachowanie się ...

Egzorcysta:

Mów prawdę Judaszu Iskarioto ! Powiedz co Matka Boża ci poleca
i tylko prawdę, w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Jakiś dobry promień przeszedłby na tych ludzi, na ten widok.
Pomyśleliby: to jest kapłan, sprowadza on błogosławieństwo Boże,
rozdziela Święte Sakramenta, oraz całą moc. Za nim musi stać więc Bóg.
W ten sposób (niewłaściwy) nie możemy postępować, kiedyś będziemy
musieli przecież umrzeć ... Tak to jest mniej więcej, o czym powiedziałem już.
Potwierdzam to jeszcze raz, ponieważ to także ... (urwał)

Egzorcysta:


Mów prawdę Judaszu Iskarioto, co Matka Boża ci poleca !
Lucyferze ! Ty nie śmiesz Judasza Iskariotę powstrzymywać,
ani mu przeszkadzać w Imię ... !

Judasz Iskariot:... jest to straszne, gdy jakaś dama w mini sukience siedzi na przeciw księdza
w nieprzyzwoitym ubraniu i nie wie, że jest to ksiądz. Widzi ona wprawdzie w jego
oczach, albo w całym jego zachowaniu że musi w nim być coś wyższego, odczuwa
ona to w pewnym sensie i dlatego tym więcej chce się do niego zbliżyć.
Nie stałoby się to, gdyby był on w sutannie, albo w sukni zakonnej.
Zdarzenia takie doprowadziły już wielu kapłanów do porzucenia swej drogi,
doprowadziły do małżeństwa i do opuszczenia szeregów kapłańskich !
Z Kościołem Katolickim jest źle ! Osiągnął on punkt zerowy ! (kulminacyjny).

Egzorcysta:


Mów prawdę Judaszu Iskarioto ! Lucyferze, ty nie możesz Judasza Iskariotę
powstrzymywać, ani mu przeszkadzać! Judaszu Iskarioto
— mów co Matka Boża ci zleciła !

Judasz Iskariot:

(słychać tylko niezdefiniowane zduszone słowa i trudności z oddychaniem)

Egzorcysta:

Judaszu Iskarioto mów w Imię ... ! Lucyferze, ty nie masz nic do przeszkadzania !
Odejdź w Imię ...

Judasz Iskariot:


Tylko wkroczenie Tego tam u Góry (wskazuje w górę) może go teraz jeszcze
uratować. Jest on całkowicie w naszych pętlach (sieciach) — Kościół !
Idzie on ku upadkowi, jest on już omotany (idzie na naszym pasku).
Jest on przesiąknięty modernizmem, ideami profesorów, doktorów, księży,
którzy mienią się być mądrzejszymi od innych ... (od dawnej nauki Kościoła)
Modlitwa i pokuta tylko jeszcze, modlitwa i pokuta mogą pomóc, ale tych,
którzy to czynią jest bardzo mało. (głęboki ciężki oddech).

Egzorcysta:

Mów prawdę Judaszu Iskarioto! Lucyferze, ty nie śmiesz przeszkadzać !
Idź precz Lucyferze, pozwól Judaszowi mówić w Imię ... !

Judasz Iskariot:


To jest wielki plus dla nas, że rzadko który kapłan mówi o piekle. Piekło — w swej
okropności — musiano by wymalować na ścianie. Myślę że gdyby ono zostało
wymalowane na ścianie, to nie oddałoby jeszcze tego, czym ono jest w całej swej
okropności ! Gdzie widzicie jeszcze kapłana, któryby mówił na kazaniu o piekle,
o czyśćcu, o śmierci, albo o innych tym podobnych rzeczach. Jeszcze tylko bardzo
rzadko. Tych niewielu kapłanów jest niemile widzianych przez tłum,
który znajduje się na drodze zatracenia.

Egzorcysta:


Mów nadal Judaszu Iskarioto !
Lucyferze, ty nie możesz powstrzymywać Judasza, i przeszkadzać mu w mówieniu.
Musi on mówić to, co Matka Boża mu poleciła, w Imię ... !

Judasz Iskariot:

To jest jedna z głównych przyczyn naszego chwytania dusz w szpony.
Jest to dla nas wielki plus, że się już nie mówi na kazaniach o piekle.
Musianoby w całej rozciągłości mówić o okropnościach piekła, a i tak nie byłoby
tego za wiele, nie wyczerpano by tego tematu jakby należało.
Ja już to właśnie powiedziałem, że piekło jest o wiele straszniejsze,
aniżeli się ogólnie myśli, aniżeli się przypuszcza (rzęzi i wyje).

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę Judaszu Iskrioto w Imię ... !

Judasz Iskariot:Gdyby to chociaż powiedzieli ludziom z ambony i odprawiali znowu misje wśród ludu,
wtedy poszłoby znowu wielu ludzi — tak masowo poszliby do spowiedzi.
Teraz tego jednak nie czynią. Myśmy już także dawno powiedzieli, że nabożeństwa
pokutne nigdy nie zastąpią spowiedzi ustnej. Misji wśród ludu boimy się jak zarazy ...
One uratowały już bardzo wielu. Po największej części mówią misjonarze na kazaniach
misyjnych o piekle, czyśćcu, nawróceniu i śmierci. To wielu rozpłomieniło.
Był to zapalny lont podłożony przez tych kapłanów misjonarzy (do rozpalenia ich
miłością Bożą) i wtedy mogli ich pociągnąć do Boga, bo nikt nie chciałby źle skończyć
i dostać się do piekła. Wszyscy cofali się ze strachu (od dawnych czynów, od złego)
a każdy myślał: dobrze by było chwycić się czegoś dobrego, jeżeli jest aż tak straszne
to piekło. I myśleli: On (kaznodzieja), ma z pewnością rację ... Gdy kapłan postępuje
według tego dobrego, trzyma się tradycji jak oni tam u Góry tego chcą
(wskazuje w górę) — odprawia Mszę św. jak się należy i prowadzony jest przez Ducha
Świętego i modli się wiele do Niego, to będzie także miał o wiele większą moc
błogosławieństwa i więcej wpływu na ludzi. Dotyczy to także jego kazań.
Wielu kapłanów mówi kazania jednak tylko powierzchownie. Już przy ich Mszach
nie spływa prawie żadne błogosławieństwo, albo bardzo mało, w każdym razie
o wiele mniej, aniżeli u dobrych kapłanów. To jest logiczne i pewne. Albo powiedzmy,
że to przychodzi z nieba, że kapłan, który naprawdę chce dobrego i pozwala sobą
kierować Duchowi Świętemu, który oddaje się całkowicie Bogu i czyni tylko to,
czego On chce (wskazuje w górę) — wywiera o wiele większą moc, wpływ
i promieniowanie na masy ludzi w kościele. Nawet przy czytaniu Ewangelii,
jak też innych czytań od początku aż do końca Mszy św. będzie miał on większą,
wszystko obejmującą moc błogosławieństwa aniżeli zwykły, albo oziębły
albo prawie odpadły ksiądz. Ci ostatni (księża) nie chcą tego już więcej
(kazań o rzeczach ostatecznych) albo są za tchórzliwi odprawiać Mszę
i tak dokonywać dobrego, tak jak musieliby to czynić z nakazu od Tych
tam u Góry... Nie chcę już więcej mówić ! Nie chcę już więcej mówić !

Egzorcysta:Judaszu Iskarioto, mów prawdę, co musisz powiedzieć z polecenia Matki Bożej.
Lucyferze, ty nie możesz Judaszowi Iskariotowi przeszkadzać, ty masz odejść
do piekła, tam jest twoje miejsce. Judaszu Iskarioto mów nadal,
co Matka Boża ci poleca, pełną prawdę, ile musisz powiedzieć !

Judasz Iskariot:

(jęczy)

Egzorcysta:

Lucyferze, idź precz, ty nie śmiesz Judaszowi Iskariotowi przeszkadzać
i powstrzymywać go. Judaszu Iskariocie — mów nadal w Imię ... !

Judasz Iskariot:


Musieliby wystąpić dzielni kapłani. Naturalnie byłoby lepiej, jeżeli przeciwko tym
nieporządkom w Kościele wystąpiliby biskupi. Trzeba by tacy zebrali się razem
do wspólnego działania. W kazaniach musieliby znowu poruszyć te prawdy nawet
powinni by wołać z dachów. Wszystko to powinni, wszystkie te poruszone przeze
mnie sprawy przypomnieć z kazalnic, to co ja Judasz powiedziałem. Myślę głównie
o Asperges i o ostatnim błogosławieństwie na końcu Mszy, podczas którego trzeba
klęczeć, ponieważ stojąco otrzymuje się mniej błogosławieństwa. Tego Bóg wcale
nie kocha (nie lubi). Jest to dla Boga bardzo obraźliwe, jeżeli przy błogosławieństwie
się stoi, ani się nie modli, a ramiona zwiesza się niedbale w dół
(zamiast mieć ręce złożone). My w piekle byśmy się na to oburzali gdybyśmy mogli,
ale my naturalnie to lubimy, podoba nam się to ! My to lubimy !

Egzorcysta:

Ale mów teraz z polecenia Matki Bożej, tylko to co chce powiedzieć !

Judasz Iskariot:

Gdyby było znowu tych 33 krzyżyków (we Mszy św.) Ma to coś wspólnego z latami
życia Jezusa Chrystusa — to zostało uprzednio przemyślane. Tym wszystkim kierował
Jezus przez Ducha Świętego, przez papieża, przez swój Kościół. Tego wszystkiego
On chciał. Gdyby to znowu zaprowadzono — zaczynając od Asperges aż do modlitwy
do św. Archanioła i odprawialiby Mszę, tak jak tego chciał Chrystus
— wtedy zostałyby ... ja nie chcę tego powiedzieć ...

Egzorcysta:

Mów prawdę Judaszu Iskariocie, ty musisz ją powiedzieć z polecenia Matki Bożej ! Lucyferze, ty nie możesz przeszkadzać! Odejdź precz !

Judasz Iskariot:
... wtedy zostałyby tysiące dusz uratowanych, które nie są uratowane,
idą na wieczne zatracenie. Miliony dusz mogłyby przez to zostać uratowane ...
Czegoś jest brak przy dzisiejszej (posoborowej) Mszy, przy dzisiejszej Mszy.
Spływało wiele błogosławieństwa przy Mszy, kiedy była jeszcze właściwie
odprawiana. Msza jest głównym źródłem łask. Msza i Komunia są największymi
wartościami jakie istnieją dla was katolików. Wszelka mistyka, wszelkie objawienia
Matki Boskiej — nie są tak wartościowe jak Ona. Msza ma nieskończoną wartość,
natychmiastową wartość. Sam Chrystus zstępuje na ołtarz z całą pełnią
błogosławieństwa, której my tak bardzo nienawidzimy... Przy mszy, która jest
dobrze odprawiana musimy my odejść. Odejść na samym początku już przy
Asperges. Mówiąc obrazowo możemy się tylko przyglądać przez jakąś szparę !
Natomiast przy nowej Mszy możemy na samym przedzie tańczyć dokoła aż ...
Ja nie chcę tego powiedzieć ...

Egzorcysta:

Mów prawdę, co Matka Boża chce powiedzieć, tylko pełną prawdę !

Judasz Iskariot:


... aż w prezbiterium możemy tańczyć, kręcić się dookoła nawet przed samym
Tabernakulum, ponieważ nie w każdym Tabernakulum jest ...
... Ja nie chcę tego powiedzieć, nie chcę tego powiedzieć (gwałtownie burczy).

Egzorcysta:

Mów prawdę, ty musisz to powiedzieć, Judaszu Iskariocie z polecenia
Matki Bożej ! Lucyfer nie może ci przeszkadzać !

Judasz Iskariot:

Oni w niebie żałują, że nie w każdym Tabernakulum, są konsekrowane Hostie.

Egzorcysta:

Dlaczego nie ? Mów prawdę w Imię ... !

Judasz Iskariot:


Jeżeli kapłan nie wierzy w słowa przemienienia we Mszy, a także nie ma zamiaru
do konsekrowania, to hostia nie została konsekrowana. Wtedy jest jak każdy chleb,
jak mówią protestanci i sekty. Dla większości kapłanów jest to przecież "schnuppe"
coś co nic nie znaczy — zwykły opłatek, bo robią to oni, to tylko dlatego, bo tak
chce lud. Mają wielkie mniemanie o sobie i swoim rozumie i zdaje im się,
że te modernistyczne pomysły, które w istocie są głupimi pomysłami,
że te ich wypociny przyniosą im chwałę, poklask (burczy)

Egzorcysta:

Mów prawdę i tylko prawdę, wszystko co musisz powiedzieć z polecenia
Matki Bożej — Judaszu Iskarioto !

Judasz Iskariot:
To jest dla tych tam u góry (wskazuje w górę) najsmutniejsze, że później ludzie
myślą, że przyjmują Chrystusa w hostii ... a jest to tylko nieprzemieniony chleb.
Prawdziwie nie jest to Chrystus. Oznacza to dla nich także utratę tych łask,
które są przywiązane do Komunii, i w ten sposób schodzą z dobrej drogi.
Zostają oszukani przez swych własnych kapłanów !

Egzorcysta:

Mów prawdę, Judaszu Iskarioto w Imię ...

Judasz Iskariot:
Muszę powiedzieć, Oni (wskazuje w górę) w niebie nie lubią ... (przerywa mowę)...
patrzą na to niechętnie jeżeli używa się brązowych hostii. Są one dozwolone tylko
w najbardziej niebezpiecznych wypadkach. Normalnie trzeba brać biały chleb
(biała hostia), ponieważ Chrystus w swej osobie jest uosobieniem niewinności,
(opętana ma trudności w oddychaniu).

Egzorcysta:


Mów dalej Judaszu Iskarioto, co z polecenia Matki Bożej musisz powiedzieć.
Lucyfer w żadnym wypadku nie może ci przeszkadzać !
On ma odejść do piekła, dokąd należy ! Judaszu Iskarioto, mów nadal w Imię ... !

Judasz Iskariot:
Gdy papież z balkonu (ze swoich aparatamentów) przemawia do ludu, mógłby stąd
zejść i powiedzieć co by chciał, bez wpływu innych, wtedy ludzie przyszliby jeszcze
z powrotem (wróciliby do Tradycji). Wtedy byłby jeszcze czas, ale temu właśnie
przeszkodzono. Gdyby mógł chociaż wyjść i powiedzieć to coby chciał,
ale przed tym zostałby ... (burczy)

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, w Imię ... !

Judasz Iskariot:


... miałby martwe usta, gdyby przemówił to co chce. On wie, że nie może uczynić
żadnego odchylenia (od tego co ma już przygotowane w programie).
On chciałby, on mógłby umrzeć w tej sytuacji. Wie on jednak bardzo dobrze,
że musi wytrwać aż do końca. Musi przetrwać swoje męczeństwo jako prawdziwy
uczeń krzyża Chrystusowego. Musi on tę mękę przenieść do końca, czy chce,
czy nie chce. Papież musi deptać (tłoczyć) pracę, którą Jezus sam deptał (tłoczył),
wprawdzie nie w takim stopniu (jak Jezus), ale jednak ... on musi ją tłoczyć.
To co Niebo poleca, objawia obdarzonym łaskami duszom, w to się nie wierzy !
Ona (wskazuje w górę) poleca (N.M.P) duszom w Imię Jezusa Chrystusa
nie chcą uznać. Nawet kiedy sam Jezus się ukazuje w to się nie wierzy.
Jezus i Jego Matka powiedzieli już za dosyć — jaka panuje w Kościele zgnilizna,
— w to jednak nie wierzą biskupi, nie uznają objawień najnowszych.
W Lourdes albo w Fatima wierzą jeszcze łatwiej, ale tam nie ma już także tyle
łask, ponieważ kapłani nie odprawiają już tam tych dobrych Mszy świętych.
Są ... (cisza)

Egzorcysta:

Mów prawdę Judaszu Iskarioto w Imię ... !

Judasz Iskariot:


... są tam niektórzy kapłani, którzy by chcieli według swej głowy
— chciałoby się powiedzieć — odprawiać Mszę i wypędzić innych kapłanów.
Fatima stoi na pierwszym miejscu, a Lourdes prawie nie ustępuje.

Egzorcysta:

Mów Prawdę, z polecenia Matki Bożej !
Lucyfer nie może ci przeszkadzać i powstrzymywać cię od mówienia !

Judasz Iskariot:


Lourdes nie ustępuje wcale. Do niego nie uczęszcza już tak wielu katolików,
ponieważ sądzą oni, że pielgrzymki są staromodne, aby tak czcić Matkę Bożą
i przedsiębrać pielgrzymki.

Egzorcysta:

Z polecenia Matki Bożej mów teraz prawdę, wszystko co musisz teraz powiedzieć,
to co Matka Boża ci poleciła !

Judasz Iskariot:Gdyby wszyscy kapłani bez wyjątku natychmiast z jednym przebłyskiem ducha
poznali jak źle jest z Kościołem, poznali jego położenie, byliby strasznieprzerażeni.
Oni by się natychmiast odwrócili, wielka masa z nich. Nie mają oni jednak tego
przebłysku ducha, chociaż wierzą że Kościołem Katolickim kieruje Duch Święty.

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:

Ci kapłani (moderniści) koncentrują się na nowym Kościele. W końcu oni są tym
"Kościołem" i uważają że mogłoby być zmienione to, czego oni właśnie chcą,
ponieważ w nich przebywa Duch Święty (tak sobie roją). Pomijają oni jednak to,
że przy tym nie są posłuszni papieżowi jako głowie Kościoła i że to nie przychodzi
wcale od niego. A tylko przez naukę papieża pochodziłoby to od Ducha Świętego,
a nie przez tę naukę, którą oni poprzekręcali i przeinaczyli... (burczy)

Egzorcysta:

Mów nadal Judaszu Iskarioto z polecenia Matki Bożej, w Imię ... !

Judasz Iskariot:

W żadnym wypadku nie pochodzi to od Ducha Świętego,
co my rozsiewamy przez Kardynałów ...

Egzorcysta:

Judaszu Iskarioto mów prawdę co poleca ci Matka Boża, mów nadal w Imię ... !

Judasz Iskariot:


Niektórzy z nich zostaną zniszczeni jak trawa — jak to pięknie się mówi
w egzorcyzmie — ale nie wszyscy zostaną zniszczeni. Niektórzy się jeszcze
spostrzegą (że źle robią) ... a biskupi, to jest także gorące żelazo — biskupi ...

Egzorcysta:

Mów co musisz powiedzieć z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:

Ja także byłem biskupem. Gdybym mógł powrócić, robiłbym moją powinność
lepiej, tysiąc razy lepiej. Biskupi ...

Egzorcysta:

Mów nadal z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:


Byłoby lepiej ... aby wielu biskupów nimi nie było ! Aby byli tymi najmniejszymi
pośród laików, aniżeli by mieli posiadać słowo i laskę biskupią (pastorał),
ponieważ posiadają ją oni już tylko jako maskę, (za nią się tylko maskują) i ...

Egzorcysta:

Mów prawdę w Imię i co z Jej polecenia musisz powiedzieć !

Judasz Iskariot:

Noszą oni maskę dobrego, chociaż wewnątrz są pełni zgnilizny i robactwa.
Nawet nam samym jest ...

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, to, co Ona chce przez ciebie powiedzieć
Judaszu Iskarioto, w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Ja jednak nie chcę nic już więcej mówić, nie chcę więcej mówić !

Egzorcysta:

Musisz z polecenia Matki Bożej i w Imię ... mówić !
Lucyfer nie może ci przeszkadzać w powiedzeniu całej prawdy !

Judasz Iskariot:

Ja mam dosyć (burczy).

Egzorcysta:

Mów, mów, z polecenia Matki Bożej.
Musisz wszystko powiedzieć co Ona chce dziś przez Ciebie powiedzieć !

Judasz Iskariot:


Ja powiedziałem już dosyć, mówiłem dosyć ! Jest to najważniejsza rzecz,
co musiałem mówić. Powinno się zgromadzić razem, a Ekono zatriumfuje,
pomimo wszystkich nieprzyjaźni (nieprzyjaciół) to przeklęte Ekono (burczy).

Egzorcysta:

W imię Jezusa pozostaw to (w spokoju). Mów prawdę co ci Matka Boża poleca !

Judasz Iskariot:


Ale ono właśnie dlatego zatriumfuje ! Jak wy myślicie, skąd oni tyle mają
kandydatów ? Ci kandydaci widzą całkiem dokładnie, gdzie znajduje się dobro
i jak powinno się przedstawiać, jak to powinno być. Odczuwają oni dokładnie,
że tylko tam, w wyrzeczeniu i ofierze i w drodze krzyżowej zawiera się naśladowanie
Chrystusa i prawdziwe kapłaństwo ! Wiedzą oni to dokładnie, dlatego mają tak
wielu kapłanów ! Mają oni więcej aniżeli inni, którzy chcieliby się wywyższać tym,
co mają ... ale już będzie (koniec) tego wywyższania się ...

Egzorcysta:

Mów nadal z polecenia Matki Bożej, co musisz powiedzieć !

Judasz Iskariot:

Moderniści, naturalnie, widzą, że "gwizdają" i że niedługo skończy się ich
gwizdanie i że Ekono stoi wyżej. Dlatego też zwalczają go ! (jęczy i stęka).

Egzorcysta:

Zaprzestań wyrywać nam stułę ! Ty nam nie możesz szkodzić !
Judaszu Iskariocie mów nadal w Imię Jezusa !

Judasz Iskariot:W najprawdziwszym sensie tego słowa — jesteśmy tylko my w tych, którzy
zwalczają Ekono. Oni sami nam tylko pomagają, jako dobre narzędzia.
Są to dobre, użyteczne narzędzia, których nie chcielibyśmy się prędko pozbyć.
Ich teorie są bardzo wartościowe dla nas w piekle !

Egzorcysta:

Mów teraz prawdę z polecenia Matki Bożej, a nie to co wam się podoba !

Judasz Iskariot:Musimy także powiedzieć i to. Musimy to uzupełnić, aby powstał dokładniejszy
obraz, całościowy obraz sytuacji. Związki między tymi sprawami muszą zostać
podkreślone, aby wszyscy doszli do rozeznania ... Ja już teraz nie chcę więcej
mówić, nic więcej mówić !

Egzorcysta:

Mów co z polecenia Matki Bożej musisz powiedzieć, wypowiedz to do końca !

Judasz Iskariot:

Już nie chcę, nie chcę więcej mówić !

Egzorcysta:

Lucyfer nie może ci przeszkadzać !
Mów nadal co Matka Boża ci poleca, w Imię ... !

Judasz Iskariot:


A następnie spowiedź ... i celibat. To jest także taka sprawa ... ! Jeżeli ksiądz
zachowuje celibat, to ma także każda kobieta i mężczyzna więcej zaufania do niego
przede wszystkim przy spowiedzi, aniżeli wtedy, kiedyby był żonaty. Bo mogłoby się
zdarzyć nieraz, że taka czarownica (śmieje się szyderczo) wypytałaby swego męża
z czego spowiadał się ten lub ów, czasem przyszłaby jej taka przeklęta ciekawość !
Co by ten i ów powiedział (wypowiedział) szczególnie, gdyby to pasowało do jej
konceptu. Jeżeli ksiądz jednak zachowuje celibat i naśladuje Chrystusa w czystości,
to każdy "osioł", albo każdy człowiek sobie pomyśli, tam mogę jeszcze iść.
Tu można wypowiedzieć cały swój "kram", bałagan wewnętrzny — o tym się nikt
nie dowie, to pozostanie w tajemnicy! Gdy są tak dobrzy, że żyją w celibacie,
to potrafi także utrzymać tajemnicę. Tego zaufania nie mają ludzie do tych,
którzy się pożenili. Wtedy myślą zupełnie odwrotnie. Mówię sobie, jeżeli się ten
ożenił to i tego nie potrafi utrzymać w tajemnicy (śmieje się złośliwie).
Jakżesz on zachowa tajemnicę (tak myślę), jak utrzyma jadaczkę,
jeżeli nie potrafił opanować swego ciała ?

Egzorcysta:

Mów prawdę i tylko prawdę z polecenia Matki Bożej !

Judasz Iskariot:Chrystus chce celibatu. Nie można od tego odstąpić, ani na łokieć, ani na jotę.
Ci, którzy się pożenili, powinni znowu powrócić, żałować za swe grzechy, błędy ...
Byłoby lepiej, aby każdy z nich znowu powrócił, żałował za swe grzechy,
błędy ... ale właśnie ...

Egzorcysta:


Mów nadal co Matka Boża ci poleca Judaszu Iskarioto !
Lucyfer nie może ci przeszkadzać, on ma odejść !
Mów dalej, co musisz powiedzieć z polecenia Matki Bożej i tylko prawdę !

Judasz Iskariot:


Ludzie nie mają, nawet wtedy kiedy się chcą spowiadać do tego okazji
(bo nie ma księdza w konfesjonale). Bo najwyżej godzinę jest okazja do spowiedzi.
Przychodzi tylko paru sędziwych (śmieje się szyderczo).

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę co z polecenia Matki Bożej musisz powiedzieć !

Judasz Iskariot:


Wtedy spowiednik czuje się obnażony, i mówi sam sobie: tylko tylu i tylko
staruszków ? I tak spowiedź się lekceważy (zawiesza na gwoździu) ...
i mówi się: czy nie lepiej przejść do nabożeństw pokutnych
(spowiedź powszechna itp. modlitwy). I tak zaraz idą ci kapłani — kiedy ci starzy
ludkowie skończą wychodzi on z konfesjonału. Następni oczekujący myślą,
że nie mogliby już więcej czekać, kiedy nie mogą, nie mają czasu tam wpaść
do środka (do konfesjonału) wtedy potrafią (śmieje się strasznie).

Egzorcysta:

Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, przestać się śmiać !

Judasz Iskariot:

... wtedy potrafią z samej bojaźni, że kapłan im odejdzie iść nieprzygotowani,
co by nie miało miejsca, gdyby ksiądz sixę tak nie śpieszył (śmieje się całą gębą).

Egzorcysta:

Z polecenia Matki Bożej mów prawdę, w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Ja nie chcę już więcej mówić !

Egzorcysta:

Jednak ty musisz mówić, to czego chce Matka Boża.
Wszystko musisz wypowiedzieć do końca, czego chce Matka Boża, a nic więcej !

Judasz Iskariot:
Gdyby kapłani tak jak dawniej w Wielki Piątek godzinami słuchali spowiedzi,
mówili o śmierci Chrystusa, mogliby także w związku z tym zejść na temat
śmierci człowieka. Mogliby wspomnieć, że każdy raz musi umrzeć i każdy
na ten moment powinien przygotować swą duszę ...
Przez to oderwaliby od piekła tysiące dusz (strasznie jęczy).

Egzorcysta:

Nie przeszkadzaj nam, że śmiesz zrywać nam stuły, w Imię ... !

Judasz Iskariot:

Nie chcielibyśmy, ale my musimy. Belzebub i Lucyfer tego chcą !
Abyśmy przeszkadzali ...

Egzorcysta:

Belzebub i Lucyfer niech znikają ! Judaszu Iskarioto, ty sam mów
z polecenia Matki Bożej, w Imię ... !

Judasz Iskariot:


Wszędzie robimy zamieszanie, od kiedy Belzebub się tu znajduje,
mamy tak i tak wielką moc ! On kręci się tu i tam i czyni zamieszanie,
gdzie tylko może !