Prawda z 25 kwietnia 1977 roku

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Opublikowano


BELZEBUB - stworzony jako archanioł


Przed przystąpieniem do egzorcyzmu odmawiano:


Egzorcysta:

W Imię Jezusa, mów prawdę Belzebubie ! W Imię Najdroższej Krwi — mów !

Belzebub:

Ona (wskazuje w górę) każe powiedzieć: — "niestety, niestety część kardynałów,
którzy otaczają papieża jest także wilkami i ...

Egzorcysta:

W Imię Jezusa, w Imię Trójcy Przenajświętszej ...
mów prawdę i tylko prawdę, co Matka Boża każe ci powiedzieć !

Belzebub:


... gdyby nimi nie byli, nie mogliby w tak wyrafinowany sposób zakwaterować
człowieka, który odgrywa rolę drugiego papieża, albo wyraziwszy się lepiej
— pierwszego; prawdziwy papież stoi na dalszym planie.

Egzorcysta:

Mów nadal, co masz do powiedzenia, w Imię Jezusa ... !

Belzebub:

Jest to smutne, że to czynią, ponieważ przez to skazują prawdziwego papieża, na
wiele okrutnych mąk, których w przeciwnym razie nie musiałby znosić.

Egzorcysta:

Mów nadal, w Imię Jezusa ... mów Belzebubie !

Belzebub:


Tymczasem czynimy wszystko, aby przeszkodzić, by spostrzeżono, że działa tam
drugi papież. My jesteśmy więcej wyrafinowani aniżeli wszyscy ludzie razem wzięci.
Czynimy wszystko, aby utrzymać to w tajemnicy ...

Egzorcysta:

Mów Belzebubie w Imię Jezusa !

Belzebub:


Ja powiedziałem, że potrafią oni to ukrywać z całym wyrachowaniem i że nawet
kapłani i laicy tradycjonaliści, nie chcą w to poprostu wierzyć, ani przyjąć tego do
wiadomości. Ale niestety — mówię wam — to jest prawda.

Egzorcysta:

Mów w Imię Przenajświętszej Trójcy ... !

Belzebub:

Oni mówią: Nie ma sobwtóra, to jest niemożliwe, jest tylko jeden papież.

Egzorcysta:

Co musisz jeszcze do tego dodać ? Mów w Imię ... !

Belzebub:

Trzeba powiedzieć: "Bądźcie ostrożni i roztropni jak węże".

Egzorcysta:

Mów Belzebubie, w Imię Jezusa !

Belzebub:

Bądźcie ostrożni i roztropni jako węże, ale nie działajcie przedwcześnie
z dementowaniem, ponieważ to ... (nie wypowiada tych słów).

Egzorcysta:

W Imię Jezusa, mów, tylko prawdę !

Belzebub:


... ponieważ (gtośnym głosem) panuje naprawdę jeszcze jeden fałszywy papież,
imitowany... Ważne jest, aby się ludzie powoli obudzili, ponieważ śpią prawie
wszyscy ...

Egzorcysta:

Belzebubie, co musisz jeszcze powiedzieć w Imię Jezusa ...
Mów tylko prawdę, czego chce Matka Boża !

Belzebub:

Wprowadzamy teraz w błąd laików, kapłanów i biskupów i wiem ja, kogo jeszcze.
Staramy się czynić wszędzie zamieszanie i wpoić im ... Nawet kardynałów, którzy
wchodzą i wychodzą z Watykanu, możemy zaślepić. Możemy tak pokręcić,
pomieszać, że tego wcale nie spostrzegają. Dzisiejsza chirurgia stoi tak wysoko,
że może zewnętrznie człowieka "przeformować" jak kukiełkę (ma trudności
z oddychaniem) a jeżeli jest ktoś w Watykanie zasiedziały jak to jest w wypadku
sobowtóra, mogą mu kardynałowie stale wciąż mówić o zwyczajach (panujących)
i o wszystkim co dotyczy praw papieża i wpoić mu to tak, że on nie ma żadnych
trudności naśladować mimikę i co tylko potrzeba. Tylko niekiedy, niekiedy
cośkolwiek coś mu się nie udawało, ale tego wszyscy nie spostrzegają.

Egzorcysta:

Belzebubie, rozkazujemy ci w Imię Jezusa, mów prawdę, mów prawdę w Imię Trójcy Przenajśw. Ojca ... !

Belzebub:Ona (wskazuje w górę) odnośnie Pierwszej Komunii św. każe powiedzieć, że to jest
strasznie niszczące i jest to straszny minus dla każdego dziecka, kiedy do pierwszej
Komunii św. idzie bez spowiedzi św. (jęczy pełen udręki). Przed Wielkim i Wzniosłym
musicie ... Nie chcemy mówić !

Egzorcysta:

Mów w Imię Jezusa i tylko prawdę ! W Imię Najśw. Sakramentów prawdę !

Belzebub:

Musicie przed przyjęciem tak wielkiego Sakramentu (Ciała i Krwi Pańskiej), a całkiem
szczególnie przed tym kiedy Chrystus po raz pierwszy przychodzi do duszy i kiedy ma
miejsce zjednoczenia Nieba z człowiekiem, który idzie do Komunii Św., aby taki odbył
bezwarunkowo spowiedź. Spowiedź dobra, zupełna, obejmująca wszystko spowiedź
(głęboki ciężki oddech). Gdzie tego nie ma, tam zanika cześć, uszanowanie dla Najśw.
Sakramentu, dla Nieba (wydobywa zaledwie te słowa ze siebie, dusi się).

Egzorcysta:

Mów Belzebubie, w Imię Jezusa ... !

Belzebub:

... i przed całym świętym obrzędem. Zanika prawie całe nabożeństwo i cześć.
Co jednak jest jeszcze bardziej szkodliwe, każe Ona powiedzieć, to, to, że nie daje
dziecku, które przystępuje do Komunii św. właściwego nastawienia do Sakramentu
Ołtarza, a przede wszystkim do Eucharystii. Dzieci te muszą mieć takie uczucie,
że można mieć grzechów ile się chce, pomimo to może iść do Komunii św.
i zostać do Niej dopuszczonym.

Egzorcysta:

Mów nadal prawdę, w Imię Jezusa, i tylko prawdę !

Belzebub:


Gdzie brakuje spowiedzi św. przed Komunią św. tam brakuje niezmiernie
decydującego czynnika, którego w większości wypadków, w każdym razie
w bardzo wielu wypadkach, nie można już naprawić (ma trudności z oddychaniem).

Egzorcysta:

Co masz jeszcze do powiedzenia, w Imię Matki Bożej, w Imię Trójcy Przenajśw ....
Ojca ... Mów prawdę co masz do powiedzenia i tylko prawdę !

Belzebub:Każe Ona powiedzieć, gdy kapłani nie będą roztropniejsi i będą posyłać dzieci bez
spowiedzi do pierwszej Komunii przede wszystkim kiedy nie będą one miały żadnego
pojęcia o grzechu, przebaczeniu, — nie powinne one być dpuszczone do pierwszej
Komunii św. Jest to wstyd — musimy nawet my tam na dole powiedzieć (wskazuje
w dół), że takie dzieci zostają dopuszczone do Eucharystii. Mówi się, że dzieci, nie
mają jeszcze błędów, grzechów, dzieci są dobre, nie wiedzą co czynią, są jeszcze
niewinne. Mają one jednak więcej błędów i grzechów, aniżeli myślicie. Mamy już tam
na dole (wskazuje w dół) dzieci, więcej dzieci aniżeli wy myślicie (rzęzi).

Egzorcysta:Mów prawdę i tylko prawdę w Imię Jezusa, co masz do powiedzenia o dzieciach !
Mów Belzebubie w Imię Trójcy Przenajśw. Ojca ... W Imię Jezusa Ukrzyżowanego,
w Imię Krzyża Św., w Imię Najdroższej Krwi, mów wszystko co rozkazała ci
powiedzieć Matka Boża ... tylko prawdę, całą prawdę ! Mów w Imię Jezusa !

Belzebub:

Ona — (wskazuje w górę) każe powiedzieć, wszystkie te dzieci, które nie zostały
jeszcze przygotowane przez swych kapłanów, a więc nie otrzymały jeszcze nauki
o spowiedzi, muszą w Imię Boże być skierowane gdzie indziej, gdzie tego jeszcze
uczą ... np. do innej parafii, a gdzie nie jest to możliwe — muszą rodzice katechizm
wziąść do ręki i uczyć się z dzieckiem aż dotąd, dopóki nie będzie ono dobrze
przygotowane do spowiedzi i Komunii św. W przeciwnym razie, dziecko nigdy nie
będzie kroczyć po właściwej drodze. Będzie ono później miało uczucie, będzie tak
rozumowało, poszedłem wtedy do pierwszej Komunii św. bez spowiedzi ... a więc
jeśli wtedy to dlaczego teraz, później trzeba się... (nie chcemy już więcej mówić,
nie chcemy więcej)

Egzorcysta:

Mów, w Imię Jezusa, całą prawdę, co rozkazuje ci Matka Boża !

Belzebub:

Dochodzi później do tego u niektórych dzieci, u młodzieży tak daleko, że u nich już
nic nie znaczy, przyjąć Najśw. Sakrament w stanie grzechu ciężkiego ...

Egzorcysta:

Mów, co każe Matka Boża, tylko to co Ona mówi i czego chce. Mów.

Belzebub:


Dlatego wzywa Ona wszystkich rodziców, katechetów i nauczycieli aby powiedzieli
dzieciom, by nigdy, nigdy, nie przystępowali do Komunii bez dobrej spowiedzi
(Oddycha z trudnością). Jeżeli tego nie uczynią, lepiej będzie jeżeli nie pójdą,
ponieważ wtedy, jest o wiele mniej łask, nie ma obfitości łask. Trzebaby także
ludziom powiedzieć, że jeżeli zachowują przepisy odnoszące się do przyjmowania
Komunii św. Stan łaski uświęcającej, dobra intencja i przepisana od czasu do czasu
spowiedź wtedy Komunia św. przynosi o wiele więcej łask, ma o wiele większą
wartość, aniżeli wtedy, kiedy wierni przyjmują Ciało Pańskie bez spowiedzi (to
znaczy rzadko się spowiadają). Każda spowiedź daje niezmierzone łaski które
można poznać dopiero we wieczności tzn. w Górnych regionach (wskazuje w górę)
tam u góry (jęczy).

Egzorcysta:

Mów prawdę, w Imię Jezusa, tylko prawdę, całą prawdę ! Belzebubie mów nadal,
co Matka Boża rozkazuje ci powiedzieć !

Belzebub:


Ona (wskazuje w górę) cierpi wielką udrękę i ból, jak tylko On przyjmowany jest
niegodnie, albo poprostu przyjmowany, jakby był kawałkiem chleba, albo inną
potrawą, którą się przyjmuje, gryzie i je, nie myśląc o tym co to jest. Cierpi Ona
jednak całkiem szczególnie przez to, że dzieci przystępujące po raz pierwszy,
zostają poprostu dopuszczone, nie tylko bez spowiedzi, lecz także nie przygotowane
na przyjęcie tego Boskiego Sakramentu. Tak ... Tak ... (wydobywa zaledwie ze siebie
te słowa nie mają one prawdziwego całkowitego ...

Egzorcysta:

Mów nadal w Imię Jezusa ...

Belzebub:... przygotowania do Komunii św. nie mają żadnego dobrego przygotowania, nie
mówiąc już wcale o spowiedzi. Wielu już z tych przystępujących do Komunii św. nie
wie nawet że trzeba wzbudzić akty: wiary, nadziei i miłości. Zostało im poprostu
powiedziane ...

Egzorcysta:

Mów nadal w Imię Jezusa, w Imię Trójcy Przenajśw. Ojca ... !

Belzebub:


... zostało im poprostu powiedziane — zostaniecie teraz dopuszczone do Komunii.
Chrystus jest dobry dla wszystkich, kocha On wszystkie dzieci, przyciska do swego
Serca. Jesteście jeszcze niewinne, On kocha przecież takie dzieci. Idźcie do Niego,
otwórzcie przed Nim wasze serca, jednoczcie się z Nim, jak często tylko chcecie.
Cieszy się On z tego bardzo ... Nie zważają jednak na to, że nie ze wszystkich dzieci
może On mieć radość. Tego nie widzą, przechodzą nad tym do porządku dziennego
(jęczy).

Egzorcysta:

Mów prawdę i tylko prawdę Belzebubie, w Imię ... !

Belzebub:

Nie zważają oni, że dla Chrystusa, jest to często obrzydliwością wchodzić do takiego
serca, które ma w sobie już wiele grzechów ... Nie chcemy już więcej mówić !

Egzorcysta:

W Imię Jezusa, w Imię Trójcy Przenajśw. Ojca ... w Imię Jezusa powiedz prawdę,
co nakazuje ci mówić Matka Boża ! Mów prawdę Belzebubie, mów nadal !

Belzebub:
Ona — (wskazuje w górę) wzywa i każe powiedzieć, że powinno się do Komunii św.
przygotować o wiele żarliweij, pełniej i z dobrą intencją, aniżeli się to dzieje obecnie.
Przede wszystkim jednak jak to już po-wiedziałem, musi być najpierw bezwarunkowo
spowiedź! Rodzice powinni swoje dzieci troskliwie, bardzo troskliwie, przygotować,
do tego modlić się z nimi codziennie. Powinni go przepytać i czynić co się tylko da aby
dziecko odprawiło dobrą spowiedź. Nie potrzeba, aby szli do kapłana i mówili mu:
ty nie uczyniłeś tego dobrze, i przez to wywoływali opozycję. Tego wcale nie muszą.
Mogą jednak i muszą to bezwarunkowo: w całkowitym spokoju przeprowadzić
pouczenie dziecka sami, przygotować go dobrze do dobrej spowiedzi i Komunii
Świętej. Po miastach jest wiele różnych kościołów. Jeżeli mieszkają na wsi, powinni
udać się sami gdzie indziej z dzieckiem do pierwszej spowiedzi, jeżeli się wstydzą
swego miejscowego kapłana. Przez oczyszczenie duszy stanie się dziecko
uczestnikiem o wiele większych łask. Są to znaczne, decydujące o całym życiu
— łaski, które się traci, ponieważ dziecko nie nauczyło się przystępować do
Chrystusa z czystym sercem, z właściwym usposobieniem w dniu pierwszej
Komunii świętej (krzyczy). Musiałem to jeszcze powiedzieć, musiałem to jeszcze
powiedzieć ! To musi zostać zamieszczone w waszej gów ... szmacie (tej książce).