Prawda o przeciwdziałaniu szatanowi

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Przeciwko szatanowi

Opublikowano , autor: W8inG4DeatH


Jak pokonać szatana ?


Ojciec Pio powiedział pewnej osobie:
Istnienie piekła jest prawdą naszej wiary, a szatan istnieje ! Tylko modlitwą różańcową można go pokonać.
Ojciec Pio tą swoją bronią, jak nazywał paciorki różańca, pokonał rzesze diabłów. By pozbawić sił szatana i całe piekło, proponował zawołanie na uwielbienie Niepokalanie Poczętej:

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
a zwłaszcza za wrogów Kościoła Świętego, za grzeszników i za polecanych Tobie

Główne zalecenie Ojca Pio, by pokonać szatana, to:


Do tych wszystkich środków trzeba dodać częste przystępowanie do sakramentów świętych, szczególnie do Komunii świętej, których celem jest wprowadzanie dusz w tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa. Przez wstawienniczą moc zwycięstwa Pana Jezusa dusze ulegające szatanowi nabierają siły i powstają.


Ojciec Pio jest wspaniałym dowodem, że dzięki łasce płynącej ze Zmartwychwstania można odnieść zwycięstwo nad piekłem i szatanem.

Tym zaś, którzy uierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać (Mk 16,17)

Władza, którą Jezus przekazał wszystkim wierzącym, zachowuje w pełni swoją ważność. Jest to władza ogólna, oparta na wierze i modlitwie. Mogą z niej korzystać zarówno poszczególne osoby jak i wspólnoty. Do wykonywania jej nie potrzeba żadnego szczególnego uprawnienia. Chodzi tu nie o egzrocyzmy, ale o modlitwy o uwolnienie.


Egzorcyzmy pozwalające uwolnić osoby opętane przez złego ducha, które są zawarte w Rytuale, mogą być odprawiane tylko przez egzorcystę. Egzocystą może być tylko i wyłącznie biskup lub kapłan przez niego wybrany i powołany do tego celu. Egzorcysta dodatkowo powinien odznaczać się bogatym życiem duchowym.