Prawda o sataniźmie racjonalnym

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Satanizm racjonalny

Opublikowano , autor: W8inG4DeatH


Satanizm racjonalny a ateizm


Satanizm racjonalny ma swoje korzenie w sataniźmie okultystycznym i prędzej czy później do niego wraca, jako swojego źródła pochodzenia. Prawie wszyscy bowiem sataniści racjonalni i ateiści prędzej czy póżniej mają do czynienia z satanizmem okultystycznym.

Kto nie czci Boga, prędzej czy później, świadomie czy nieświadomie czci demony.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. (Mt 12,30)

Chrystus jednoznacznie mówi nam o tym, że można obrać tylko jedną z dwóch dróg w życiu. Z Bogiem albo przeciwko niemu. Na ma innej drogi. Każda droga życia bez Boga jest zawsze drogą zatracenia i śmierci, bo jest drogą przeciwko Niemu, czyli drogą tego, który pierwszy przeciwko Niemu wystąpił - drogą szatana. W jaki sposób do tego dojdzie, jakimi środkami nas do tego przekona, jaką filozofię nam wciśnie, jakim kłamstwem nas omami, jakimi dobrami nas przekupi, jest mu to po prostu obojętne. Najważniejszy jego cel, to odłączyć nas od Boga i Jego miłości.


Satanizm racjonalny jest bardzo często ściśle połączony z ateizmem. Dzieje się tak dlatego, że najważniejszym i priorytetowym celem szatana jest doprowadzić do tego, byśmy w swojej pysze pragnęli zostać (często w imię wolności) samowystarczalni i zerwali wszelkie więzi z Bogiem. Szatan obejdzie się bez uwielbienia, jeśli tylko osiągnie swój główny cel, czyli nasze nieszczęście i potępienie. Nawet, jeśli pragnął od Jezusa, by Ten oddał mu pokłon to tylko po to, że było to róznoznaczne z zerwaniem łączności z Bogiem i odwrócenie się od Niego i Jego miłości. Szatanowi nie zależy byśmy w niego wierzyli, a wprost przeciwnie on pragnie byśmy w niego nie wierzyli, bo nie wierząc w niego, przestajemy wierzyć też w Boga, a nawet jeśli wierzymy w Boga, a w szatana - nie, to i tak ma on wtedy większe możliwości, gdyż nie można się bronić przed czymś, w czego istnienie się nie wierzy.


Satanizm racjonalny, ateizm jest więc najgroźniejszą bronią szatana, której używa w szczególności przeciwko ludziom wykształconym lub tym, którzy (jeśli nawet w rzeczywistości nie są) to przynajmniej uważają się za ludzi inteligentnych. Trzeba jednak wiedzieć, że wśród stworzeń nie ma inteligentniejszego i sprytniejszego od szatana i jedyną obroną przed nim jest dla człowieka współpraca z Bogiem, który jest ponad nim.


Swoją filozofię satanizmu racjonalnego szatan opiera na fundamentalnej teorii, że nie ma ani Boga ani jego samego. W ten sposób mimo, że nie wyznajemy bezpośrednio wiary w szatana i nie czcimy go w żaden sposób, tak naprawdę podążamy jego drogą, drogą pychy, egoizmu, samowystarczalności. Droga ta prowadzi do odłączenia się od naszego Stwórcy i odwrócenie się od Jego miłosierdzia, co w ostateczności prowadzi do wiecznego cierpienia i potępienia, w które to pragnie nas pociągnąć za sobą nasz największy wróg - szatan.