Prawda o sługach szatana

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia.

Prawda o świecie nie jest łatwa do przyjęcia,
bo nasza duma ludzka nie pozwala nam
przyznać się nawet przed samym sobą do tego,
że być może całe życie żyliśmy w błędzie.

Słudzy szatana

Opublikowano , autor: W8inG4DeatH


Uzdolnieni słudzy


Duch Święty z boską dowolnością rozdziela swoje charyzmaty komu chce i jak chce. Daje je nie dla chwały lub osobistego pożytku, ale by służyły dobru braci. Wśród tych charyzmatów jest także dar uwalniania od złych duchów i dar uzdrawiania, które mogą być udzielane jednostkom i wspólnotom. Bóg udziela zwykle tych darów osobom prawym, odznaczającym się żarliwą modlitwą, przykładnym życiem chrześcijańskim i niezawodną pokorą.


1) Charyzmatycy.


Dzisiaj mamy zalew charyzmatyków, do których tłumnie uciekają się cierpiące osoby. Jak odróżnić prawdziwych charyzmatyków od fałszywych ? Ze swej istoty rozróżnienie należy do władzy kościelnej, które może korzystać ze wszystkich pomocy, jakie uzna za odpowiednie dla swego osądu. Istniały przypadki, w których władza kościelna musiała wkraczać, by przestrzec przed oszustami i fałszywymi charyzmatykami. Obecnie nie ma charyzmatyków oficjalnie uznanych przez Kościół. Jest to zagadnienie złożone i trudne, gdyż charyzmaty mogą zniknąć, ponieważ żaden żyjący człowiek nie jest utwierdzony w łasce.

Ogólnie istnieją cztery zasady orientacyjne, które informują i przestrzegają, że osoba lub wspólnota obdarzona charyzmatami powinna:
Prawdziwi charyzmatycy nie liczą na zręczność lub moc ludzką, ale na modlitwę odmawianą z wiarą, na moc imienia Jezusa, na wstawiennictwo Maryi i świętych. Charyzmatyk nie traci posiadanej energii, tak że nie musi się nią ponownie naładowywać przez czas odpoczynku (jak to się dzieje u uzdrowicieli, różdżkarzy itp.), nie ulega reakcjom fizycznym, ale jest po prostu czynnym przekaźnikiem łaski. Prawdziwe uzdrowienia charyzmatyczne nie mają na celu wywyższenia charyzmatyka, ale zmierzają do uwielbienia Boga, wzmocnienia wiary i ożywienia modlitwy.


2) Jasnowidzowie i odgadujący.


Mówią o tym, czego doświadczają przez zetknięcie się z przedmiotami lub osobami. Jasnowidzowie widzą, odgadujący wyczuwają, a ich odpowiedzi zależą od ducha mądrości. Niektórzy zaledwie popatrzą lub znajdą się przy osobach opętanych lub dotkniętych przez złego ducha, natychmiast zauważają tego rodzaju uciążliwość. Czasem źle się czują, gdy są blisko tych osób lub dostrzegają niekorzystne zjawiska w tych osobach i potrafią je określić. Często wystarczy dać im do ręki fotografię, list albo jakiś przedmiot należący do osoby, wobec której istnieją podejrzenia lub wystarczy, że usłyszą tylko głos, by otrzymać odpowiedź. Wezwani do mieszkań, co do których istnieje podejrzenie o rzucenie czarów, od razu wiedzą, czy można mówić o zaczarowaniu, czy też nie. Pokazują przedmioty (także ukryte), wykonane w celu szkodzenia przez gusła, które należy spalić. Niekiedy nawet potrtafią odczytać całe życie danej osoby określając z zadziwiającą dokładnością, kiedy rzucono na nią czary, w jaki sposób (często też sprawcę) i w jakim celu. Mogą się jednak zawsze pomylić, dlatego ich wrażenia należy potem sprawdzić.

Wszystko to są dary paranormalne, które mogą się łączyć z charyzmatem, które dana osoba wykorzystuje, aby czynić dobro i które mogą się wzmacniać przez ich używanie. Bardzo trudno jest jednak spotkać prawdziwych jasnowidzów lub odgadujących. Jest natomiast mnóstwo osób, które się za takie uważają i chcą, by je ceniono.


3) Uzdrowiciele i Bioterapeuci.


Uzdrowiciele dokonują uzdrowienia, które następują na skutek przekazania szczególnej energii, zazwyczaj poprzez nałożenie rąk. Jeśli dochodzi do uzdrowień dzięki energii, którą uzdrowiciel przekazuje choremu lub dzięki napięciu psychicznemu albo pobudzeniu energii zapasowych u chorego, to należy przyznać, że tego rodzaju uzdrowienia nie mają nic wspólnego z uzdrowieniami charyzmatycznymi, a co gorsza, istnieje niebezpieczeństwo przenikania w tych aktach uzdrowienia praktyk spirytystycznych. Dlatego wymaga się tutaj nadzwyczajnej roztropności.


4) Cyganki.


Na ogół Cyganki uprawiają magię i różne formy zabobonów. Niektóre Cyganki mają właściwości paranormalne, które przekazują sobie z pokolenia na pokolenie (z matki na córkę) od starożytnych czasów. Często wróżąc wymyślają danej osobie chorobę lub zaczarowanie, by udając "dobre wróżki" móc zastosować swoje praktyki magiczne, które często na początku bardzo efektowne i pokrzepiające, w późniejszym czasie prowadzą do różnorakich dolegliwości lub uzależnień.


5) Czarownicy.


Najpierw trzeba wyszczególnić zjawisko, którejest czymś zupełnie odmiennym od mocy złego ducha, a mianowicie nadmiar fałszywych czarowników, zwykłych szarlatanów i oszustów, któzy wprowadzają ludzi w błąd w celu osiągnięcia zysków materialnych dając im różnego rodzaju talizmany, wstążki, woreczki itp. Także uzdrowienia mogą się zdarzać pod wpływem działania złego ducha.
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (Mt 24,24)

Czarownicy szkodzą innym przez interwencję złego ducha za pomocą różnych praktyk, których formy i zakres działania są szczegółowo opisane w dziale Satanizm Okultystyczny.


Podsumowanie - Przestroga

Zawsze istnieje pewna pokusa czuhająca na charyzmatyków, odgadujących i na samych egzorcystów. Jest to pokusa poszukiwania najszybszych sposobów, zmierzających do wyleczenia albo uwolnienia od złego ducha jakiejś osoby, z pominięciem zwyczajnych świętych środków. Postawa taka może bardziej lub mniej mimowolnie prowadzić do magii. Zaczyna się na przykład od przeświadczenia, że przy pomocy talerzyka napełnionego wodą, przez wlanie do niego kropli oliwy i wypowiedzenie imion, można otrzymać odpowiedzi i w ten sposób rozpoczyna się łańcuch praktyk magicznych. Istnieli charyzmatycy, którzy przechodzili do praktyk magicznych, a potem się z nich próbowali wycofywać, ale nie wszyscy potrafili to uczynić. Byli także kapłani, którzy nie byli egzorcystami, ale stosowali pewne metody, nie zdając sobie sprawy, że uprawiają prawdziwą i właściwą magię.

Zły duch jest podstępny: zawsze jest gotów obiecać królestwa ziemi, jeśli upadniemy przed nim i oddamy mu pokłon !